NA SPRZEDAŻ

działka o pow. 1,35ha z prawem zabudowy

z linią brzegową jeziora Bielskiego

gmina Miłki

Działka z wydanymi warunkami zabudowy o idealnym kształcie z linią brzegową jeziora. Okolica bardzo malownicza, pagórkowata i spokojna. Nieruchomość zlokalizowana na uboczy wsi, wśród pól i łąk;

BIELSKIE
BIELSKIE
BIELSKIE
BIELSKIE
BIELSKIE
BIELSKIE

 • Powierzchnia działki: 1,35ha;
 • Kształt działki: zbliżony do prostokąta;
 • Ukształtowanie działki: teren lekko falisty;
 • Wymiary działki:
BIELSKIE
 • Długość linii brzegowej jeziora: ok. 131m;
 • Linia brzegowa jeziora do zagospodarowania: twardy brzeg, niewielka ilość trzciny;
 • Brzeg jeziora nieco zadrzewiony (stare drzewa liściaste);
 • Odległość do najbliższego zabudowania: ok 290m;
 • Sąsiedztwo: jezioro, łąki, pola, siedliska;
BIELSKIE
BIELSKIE

Na działkę wydano warunki zabudowy: budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;

Fragment z decyzji o warunkach zabudowy:

(...)
1) nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 15m od drogi gminnej oraz od jeziora zgodnie z rysunkiem graficznym decyzji;

2) projektowane budynki mieszkalne: parterowe z poddaszem użytkowym, parter nisko do ok. 0,7m nad poziomem terenu, orientacyjne wymiary budynków 2 x 10m x 20m z tolerancją do 20% tj. dwa budynki mieszkalne o pow. zabudowy do 200m2;
3) kształt dachu zasadniczej bryły budynków: dwuspadowy symetryczny, kąt nachylenia połaci dachu od 30 stopni do 50 stopni, wysokość kalenicy budynków mieszkalnych do 9m;
pokrycie dachowe: dachówka lub materiał ją imitujący w kolorze ceglasto – czerwonym;
4) dopuszcza się wykonanie ogrodzeń pod warunkiem: zachowania ogrodzeń ażurowych, zachowania jednakowej formy i wyglądu nawiązującego do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy;
zleca się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną, z zachowaniem ustawowych odległości od infrastruktury technicznej;
warunkiem dopuszczenia realizacji nowych obiektów jest zapewnienie podłączenia budynków do wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej;
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:
zaopatrzenie w wodę: z wodociągu gminnego na warunkach właściciela sieci;
energia elektryczna: na warunkach ZE Rejon Energetyczny w Giżycku;
odprowadzenie ścieków bytowych: do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3;
wywóz i gromadzenie nieczystości stałych: czasowe gromadzenie w szczelnych pojemnikach i wywóz na wysypisko śmieci;
dostęp do drogi publicznej gminnej: istniejącym lub projektowanym zjazdem na warunkach Zarządcy drogi;
(...)

Uzbrojenie:

 • Prąd: tak, po drugiej stronie drogi;
 • Wodociąg: tak gminny, ok. 300m od działki;
 • Kanalizacja: brak;
 • Gaz: brak;
 • Dojazd: drogą gruntową gminną;
BIELSKIE
BIELSKIE
BIELSKIE

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta: tak;
 • Na działkę wydano warunki zabudowy: budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  • Istnieje zatem możliwość podziału na dwie działki (każda z prawem zabudowy).
  • Przybliżone powierzchnie działek po podziale - dz. lewa około 7500m2-8000m2 / dz. prawa około 6000m2-6500m2; 

Lokalizacja:

 • Na uboczu wsi;
 • gmina Miłki;
 • Miłki: ok. 10km;
 • Giżycko: ok. 24km;
 • Orzysz: ok. 13km;
 • Warszawa: ok. 241km;
 • Sąsiedztwo: jezioro, pola, łąki i siedliska;
 • Odległość do lasu: ok 200-300m;
 • Linia brzegowa jeziora Bielskie;
 • Po drugiej stronie jeziora - Zoo Safari i Wyciąg Narciarski z Pensjonatem (miejscowość Okrągłe);

BIELSKIE
BIELSKIE

Jezioro:

 • Jezioro należy do zbiorników bardzo czystych, tworzy kompleks 3 jezior;
 • Jezioro: ze strefą ciszy;
 • Długość 1850m;
 • Szerokość waha się pomiędzy 100 a 300 metrów - 550m max;
 • Pow. 60ha;
 • Głębokość do 30m. śr. 7,2m;
 • Jezioro bardzo czyste - przejrzystość wody na 8-10 metrów;
BIELSKIE
BIELSKIE

Cena: 795.000zł

UWAGA

Istnieje możliwość zakupu:

działki o pow. ok. 7500m2-8000m2 – cena: 450.000zł

działki o pow. ok. 6000m2-6500m2 – cena: 450.000zł


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN