NA SPRZEDAŻ

dwie działki 

z prawem zabudowy mieszkaniowej - siedliskowej

w gminie Orzysz 

z linią brzegową jeziora Ublik Mały


Nieruchomość składa się z dwóch przylegających do siebie działek;

dz. nr 1 o powierzchni 3871 m2; 

dz. nr 2 o powierzchni 3915 m2; 

DZIAŁKA NR 1:

 • powierzchnia: 3871 m2; 
 • kształt: regularny, zbliżony do prostokąta;
 • wymiary: ok. 25 m x ok. 152 m;
 • własna linia brzegowa o długości ok. 26 m;
 • teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określa możliwość zabudowy mieszkaniowej – siedliskowej;
 • teren malowniczy, pofałdowany;
 • teren opada skarpą w stronę jeziora (wysokość skarpy ok. 7 – 8 m);
 • zadrzewienia wzdłuż linii brzegowej oraz nieliczne samosiewy od strony drogi;
 • na obrzeżach wsi, przy lesie;
 • najbliższe zabudowania w odległości ok. 40m;
 • dojazd: droga utwardzona ok. 3,5km;

DZIAŁKA NR 2:

 • powierzchnia: 3915 m2; 
 • kształt: nieregularny, zwężony przy drodze a szeroki przy jeziorze;
 • wymiary: wzdłuż drogi ok. 20 m, wzdłuż jeziora ok. 30 m;
 • własna linia brzegowa o długości ok. 30,40 m;
 • teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określa możliwość zabudowy mieszkaniowej - siedliskowej;
 • teren malowniczy, pofałdowany;
 • teren opada skarpą w stronę jeziora (wysokość skarpy ok. 7 - 8 m);
 • zadrzewienia wzdłuż linii brzegowej oraz nieliczne samosiewy od strony drogi;
 • na obrzeżach wsi, przy lesie;
 • najbliższe zabudowania w odległości ok. 20 m;
 • dojazd: droga utwardzona ok. 3,5 km;

Przeznaczenie działek:

w 2006 roku uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym, działka mieści się w obszarach oznaczonych symbolami

MR – jako teren  zabudowy mieszkaniowo-siedliskowej - część działki od strony drogi, 
RO -  jako teren przeznaczony pod uprawy rolne - środkowa część działki, 
ZL – jako teren lasów i gruntów do zalesienia – obszar przy jeziorze;

Fragmenty planu:

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MR ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i
standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) jedno siedlisko może składać się maksymalnie z 1 budynku mieszkalnego i 4 budynków gospodarczych
2) powierzchnia zabudowy siedliska nie może być większa niż 0,01% łącznej powierzchni gospodarstwa;
4) zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
5) połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek o pochyleniu od 30 do 45 stopni oraz pokrycie dachówką ceramiczną;
6) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu;
§ 65. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MR ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:
1) minimalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 6 m;
2) maksymalna wysokość zabudowy - 8 m;
3) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy pełnych - 1;
4) maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych - 1;
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej 60%;
6) maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej 30 % powierzchni działki;
7) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1500m2;
8) poziom rzędnej parteru budynku nie może być więcej niż 45 cm powyżej poziomu terenu;
9) maksymalna wysokość ogrodzenia - 180 cm.
§ 67. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MR ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury:
1) wszystkie tereny siedlisk i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
2) dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni własnych;
3) wszystkie budynki mieszkalne muszą posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki oraz muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej lub jeśli znajdą się poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej do szamb, które muszą być zlikwidowane po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej;
4) wszystkie budynki mieszkalne muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.

Uzbrojenie:

 • Woda: konieczność wykopania / wywiercenia własnej studni;
 • Prąd: przy działce słup niskiego napięcia;
 • Odprowadzanie ścieków: konieczność wykonania szczelnego szamba;

Lokalizacja:  

 • Gmina Orzysz, pomiędzy dwoma jeziorami: Ublik Wielki oraz Jezioro Zielone (Ublik Mały);
 • Około 24 km od Giżycka, ok. 10 km od Orzysza;

Okolica:  

 • Inne działki pod  zabudowę domami mieszkalnymi, siedliska rolnicze, las, jezioro; 
 • Najbliższe zabudowania ok. 20 m – 40 m;
 • Dojazd: asfalt i ok. 3,5 km drogą utwardzoną; 
 • Odległość od jezior: 0m;
 • Odległość od lasu: ok. 10 m (przez drogę);

Stan prawny:

 • Własność: TAK; 
 • Księga Wieczysta: TAK;Najbliższa okolica oferuje:

 • Zespół pałacowo-parkowy w Ubliku;
 • Stadnina koni;
 • Pozostałości po orzyskim rejonie umocnionym;
 • Punkt widokowy z widokiem na kilka jezior położony na wysokim nasypie nieistniejącej linii kolejowej Giżycko-Orzysz;
 • Ostoja żurawi na Nietlickich Bagnach;
 • Ciąg kilku niewielkich jezior w malowniczym otoczeniu zwany Szwajcarią Orzyską;


Ublik Mały - jezioro o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych nazywane ,,Zielonym" - nazwa pochodzi od zielono-szmaragdowego  zabarwienia  wody  spowodowanego  zjawiskami  rozwoju  określonych  gatunków glonów związanych z licznie występującymi źródliskami podwodnymi i przybrzeżnymi. Kilka źródeł nadaje się do czerpania z nich wody pitnej, niektóre z nich uznawane są za lecznicze. Powierzchnia jeziora 88 ha, głębokość 26,5 m. Długość linii brzegowej to 6,15 km. Brzegi są strome, od południa zalesione, z pozostałych stron jezioro otaczają pola i łąki. Połączone jest niewielkim kanałem z Jeziorem Buwełno. W jeziorze występuje leszcz, płoć, okoń, węgorz, szczupak i sieja.

Ublik Wielki - jezioro położone w odległości 9 km na północny zachód od Orzysza. Powierzchnia jeziora wynosi 193,5 ha, maksymalna głębokość 32 m, długość 4 km, szerokość 150 - 900 m. We wschodniej części jeziora są trzy duże zatoki. Linia brzegowa jeziora rozwinięta, brzegi bezleśne, miejscami niskie i podmokłe. Połączone  jest rowem z jeziorem Ublik Mały i jeziorem Buwełno  tworząc szlak kajakowy w kierunku jeziora Niegocin. Ryby występujące w jeziorze to leszcz, okoń, szczupak, węgorz, płoć. 

W promieniu kilkunastu kilometrów znajduje się mnóstwo atrakcji turystycznych. W samym Giżycku są to: 

 • Most obrotowy na Kanale Łuczańskim, 
 • Twierdza Boyen, 
 • Koncerty organowe w Kościele Ewangelickim; 
  • A także:
 • "Zerwane mosty" w Grądach Kruklaneckich, 
 • Sanktuarium w Świętej Lipce,
  • Fortyfikacje obronne z czasów II wojny światowej:
 • Kwatera Hitlera -"Wilczy Szaniec" w Gierłoży, 
 • Kwatera Himlera w Pozezdrzu, 
 • Kwatera OKH Mamerki,
  • i inne - szczegóły: www.atrakcje.mazury.info.pl

Cena: działki nr 1: 149.000PLN

Cena działki nr 2: 149.000PLNKONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku  ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może podlegać zmianom. 

powrót do strony biura MBN