NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana o pow. 7506m2 

wraz z udziałem w działce o pow. 2936m2 z

linią brzegową jeziora Tałty 

(SZLAK WJM) 

Stare Sady gm. Mikołajki

Przedmiotem sprzedaży jest słoneczny teren o pow. 7506 wraz z udziałem w działce z linią brzegową jeziora Tałty zlokalizowany w miejscowości Stare Sady zaledwie 6km od najbardziej znanego na mazurach Hotelu "Gołębiewski" w Mikołajkach. Wieś w której zlokalizowana jest nieruchomość należy do bardzo prężnie rozwijających się, popularnych i prestiżowych destynacji mazurskiego ruchu turystycznego. 

OPIS DZIAŁEK:

Działka Budowlana: powierzchnia: 7506m2;

 • Ukształtowanie terenu: teren lekko pofałdowany, wyeksponowany ;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Sąsiedztwo: działki zabudowane domami, las, łąki, jezioro;
 • Kształty działki budowlanej: zbliżony do prostokąta;
 • Zadrzewienie: umiarkowane;

Działka z linią brzegową jeziora: powierzchnia: 2936m2;

 • Ukształtowanie terenu: teren nachylony w kierunku jeziora;
 • Kształt zbliżony do prostokąta:
 • Zadrzewienie/zakrzaczenie: gęste;
 • Teren nie objęty MPZP;

Działka o pow. 7506m2 objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego określona symbolem ML.01 klasyfikującym teren jako Teren zabudowy rekreacyjnej indywidualnej:

fragment:

1) maksymalnie jeden budynek rekreacji indywidualnej na jednej działce budowlanej, dopuszcza się lokalizację wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu;
2) zasady i warunki podziału zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu - minimalna powierzchnia działki budowlanej 3000m2;
3) maksymalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 9,0m;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
5) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 35-45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko-podobnym w odcieniach czerwieni;
6) wysokość budynku gospodarczego lub garażu wolno-stojącego nie większa niż 6m - geometrię dachu należy kształtować w nawiązaniu budynku głównego;
7) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż 0,10;
8) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 75% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej; …
Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej - włączenie do istniejącej sieci gminnej na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci, nie dopuszcza się rozwiązań przejściowych;
2) odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków, nie dopuszcza się rozwiązań przejściowych;
3) wody opadowe - na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową odprowadzenie wód opadowych przewiduje się w granicach własnych działki, z terenów dróg, parkingów i placów o nawierzchni nieprzepuszczalnej wody opadowe po oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi należy odprowadzić po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego do jeziora.
4) Zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci energetycznej na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci;
5) Zaopatrzenie w gaz - zgodnie z warunkami dysponenta sieci;
6) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem systemów wysoko-emisyjnych;
7) Gromadzenie odpadów stałych - w granicach własnych działki zgodnie z zasadami określonymi w gminnym programie gospodarki odpadami - nie dopuszcza się utylizacji i składowania odpadów w granicach własnej działki. (...) 
 

Uzbrojenie terenu:

 • Wodociąg gminny: tak, w pasie drogowym przy działce;
 • Kanalizacja: tak, w pasie drogowym przy działce;
 • Energia elektryczna: tak, w sąsiedztwie;

Lokalizacja:

 • Stare Sady - wieś z wieloma prestiżowe Hotelami i Villami;
 • ok. 6km od Mikołajek;
 • ok. 41km od Giżycka;
 • ok. 222km od Warszawy;
 • dojazd: zjazd przy Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach następnie ok 6km w kierunku północnym;

Stan prawny: 

 • Własność: tak;
 • Udział w działce z linią brzegową - 4/168;
 • Księga Wieczysta: tak;

Mikołajki:

 • Miasteczko położone nad Jeziorami Tałty i Mikołajskie. W Mikołajkach jest przystań Żeglugi Mazurskiej i około 1,5 tys. miejsc w hotelach, w tym Hotel Gołębiewski 1,2 tys. oraz kilkaset miejsc noclegowych w pensjonatach i kwaterach prywatnych. W Mikołajkach znajduje się Stacja Hydrobiologiczna Centrum Badań Ekologicznych PAN oraz Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Mikołajkach funkcjonuje Gospodarstwo Rybackie oraz firmy związane z obsługą ruchu turystycznego. 
 • Zabytki: Klasycystyczny kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy projektu Schinkla z 1842., drewniane empory, sklepienie kolebkowe z kasetonami, wieża z 1880, kaplica cmentarna z początku XX w., neogotycki kościół katolicki Matki Boskiej Różańcowej z 1910, rezerwat Jezioro Łuknajno, zabudowa miejska z przełomu XIX-XX w., Muzeum Reformacji;

Mazurski Park Krajobrazowy:

 • Przyroda Parku to:
  • 60 jezior (powyżej 1ha), łącznie z największym jeziorem w Polsce - Śniardwami,
 • rzeka Krutynia, uznana za jeden z najciekawszych szlaków kajakowych w Europie,
  • 11 rezerwatów przyrody, w tym rezerwat biosfery Jezioro Łuknajno, ok. 850 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich rzadko występujące, jak: storczyki (ponad 10 gat.), wełnianka delikatna, wielosił błękitny, lilia złotogłów, widłak wroniec, pełnik europejski, chamedafne północna, rosiczka okrągłolistna i dzwonecznik wonny,
 • fauna: wilki, łosie, bobry, wydry i ponad 200 gatunków ptaków, a wśród nich bąk, bączek, bocian czarny, hełmiatka, gągoł, nurogęś, bielik, orlik krzykliwy, rybołów, kropiatka, zielonka, derkacz, dudek, puchacz, pluszcz, zimorodek, wąsatka, muchołówka białoszyja i orzechówka.
 • Od kilku lat trwają przygotowania do utworzenia na części obecnego Parku Krajobrazowego Mazurskiego Parku Narodowego.

Atrakcje okolicy:

 • W Kadzidłowie zwiedzić można polskie safari - zwierzęta zobaczyć można w ich naturalnym środowisku: rysie, dziki, jelenie, sarny, wilki i inne. Okoliczne lasy obfitują w grzyby, jagody, maliny i jeżyny.
 • Ruciane - Nida: pomnik w formie ławeczki na której siedzi naturalnej wielkości postać Agnieszki Osieckiej został odsłonięty 19 maja 2012 roku na skwerku przed Zespołem Szkół Samorządowych, noszącym imię wybitnej artystki.
 • Ruciane - Nida: Śluza Guzianka - śluza komorowa znajdująca się pomiędzy jeziorami Guzianka Mała i Bełdany. Wybudowana w roku 1879. Umożliwia żeglugę pomiędzy jeziorami ze względu na różnice ich poziomów (ok 2m).
 • Onufryjewo: cmentarz staroobrzędowców - na skraju lasu, za wsią znajduje się czynny do dzisiaj cmentarz staroobrzędowców, a obok niego niewielki, zaniedbany cmentarz ewangelicki.
 • Popielno: Stacja Badawcza Polskiej Akademii Nauk. Mazurkim Parku Krajobrazowym z bogatą florą i fauną lub wizytą w unikalnej stadnicy tarpanów położonej w Popielnie, zaledwie kilka kilometrów od Mikołajek. W Porcie Jachtowym można też uczestniczyć w koncertach piosenki żeglarskiej lub popłynąć statkiem wycieczkowym szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich.
 • Pranie: Muzeum K.I. Gałczyńskiego, we wnętrzu którego odtworzono warszawski gabinet poety. Ekspozycja obejmuje także liczne zdjęcia, rękopisy, listy i pamiątki.

CENA: 228.788,00zł 

(słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych)


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony MBN