UWAGA ! NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

Teren o powierzchni 8500m2

z linią brzegową jez. Bełdany - Szlak WJM

ZLOKALIZOWANA NA TERENIE

MAZURSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

gm. Ruciane - Nida

Wyjątkowe i prestiżowe miejsce dla osób ceniących prawdziwą mazurską przyrodę
i niezakłóconą prywatność.
Działka zlokalizowana jest bezpośrednio nad malowniczym jeziorem Bełdany na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w Puszczy Piskiej.
Niezwykle urokliwa i pełna rezerwatów okolica.

Teren zlokalizowany w samym środku Mazurskiego Parku Krajobrazowego położonego na pograniczu dwóch odmiennych form geomorfologicznych - moreny i sandrów, chroni wielkie bogactwo świata roślin i zwierząt, obfitość lasów, torfowisk, jezior i wód płynących.

Dodatkowo w miejscowości znajduje się największy na Mazurach ekskluzywny port jachtowy o klubowej funkcji.DZIAŁKA BUDOWLANA:

 • Powierzchnia działek:
  • 1800m2 (działka z decyzją o warunkach zabudowy);
  • 6700m2 (działka z linią brzegową jez. Bełdany);
 • Kształt działek: 
  • obie działki w przybliżeniu mają kształt prostokąta;
 • Wymiary działek:
  • działka budowlana: ok. 68m x 26m;
  • działka z linią brzegową: ok. 287m x 20m;
 • Ukształtowanie terenu:
  • teren stosunkowo płaski; 
 • Zadrzewienie/zakrzaczenie: częściowe
 • Sąsiedztwo: nieuciążliwe, głównie tereny rolne, leśne, gospodarstwa i siedliska;
 • Najbliższe zabudowania: na przeciwko działki;

Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy

Fragment decyzji:
1. Rodzaj inwestycji.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem.
2. Ustalenia dotyczące funkcji.
Podstawową funkcją w zagospodarowaniu działki będzie funkcja mieszkalna.
3. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.
Ustala się warunki budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem...
W wyniku przeprowadzonej analizy należy przyjąć intensywność zabudowy wnioskowanej działki nie większą jak 16,1% co odpowiada powierzchni zabudowy około 282,0m2. Na podstawie analizy szerokości elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 18,5m, odległość linii zabudowy od frontu wnioskowanej działki wynosić będzie 6,0m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku od poziomu terenu do okapu 4,2m. Projektowany budynek na wnioskowanej działce powinien posiadać dach dwuspadowy, symetryczny, o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 38-45st, natomiast wysokość górnej kalenicy nie powinna przekroczyć 8,2m dla budynku mieszkalnego.
Ustala się wysokość projektowanego budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji w tym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe...
6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego na warunkach ustalonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej,
b) odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach ustalonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej,
c) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej linii na warunkach ustalonych przez Zakład Energetyczny w Białymstoku, Rejon Energetyczny Giżycko,
d) dojazd z drogi do której przylega działka,
e) zaopatrzenie w ciepło z własnego źródła ciepła przy zastosowaniu paliw nie zanieczyszczających atmosfery,
f) gromadzenie odpadów stałych do pojemników na terenie działki i wywóz na wysypisko przez wyspecjalizowaną firmę po podpisaniu umowy...

Media:

 • Prąd: -  tak - przy działce linia; 
 • Woda: tak - wodociąg gminny w pasie drogowym; 
 • Kanalizacja:  tak - gminna w pasie drogowym; 
 • Dojazd: utwardzony; 

Lokalizacja:

 • Gmina Ruciane-Nida;
 • Położenie: poza miastem;
 • Osada w samym środku Mazurskiego Parku Krajobrazowego; 
 • Bezpośrednie sąsiedztwo Puszczy Piskiej i jeziora Bełdany;
 • Sąsiedztwo: jezioro, rzeki, Puszcza Piska, rezydencje, siedliska, pola i łąki; 
 • Okolice rzeki Krutyń (ok. 2,17km) i rzeki Nidka (875m);
 • Mikołajki: 20,6km;
 • Ruciane Nida: 6,8km;
 • Giżycko: 56,6km;
 • Warszawa: ok. 202km;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta: tak;
Jezioro Bełdany: 

 • jezioro polodowcowe znajdujące się w całości w Mazurskim Parku Krajobrazowym, otoczone sosnowo świerkowymi lasami Puszczy Piskiej. Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej z wieloma półwyspami i zatokami. Brzegi jeziora przeważnie wysokie, miejscami strome, otoczone lasami. Jezioro miernie zarośnięte. Jezioro jest zarybiane. Powierzchnia jeziora 940ha; maksymalna głębokość 46m; średnia głębokość 10m; 

Mazurski Park Krajobrazowy:

 • Przyroda Parku to:
  • 60 jezior (powyżej 1ha), łącznie z największym jeziorem w Polsce - Śniardwami,
 • rzeka Krutynia, uznana za jeden z najciekawszych szlaków kajakowych w Europie,
  • 11 rezerwatów przyrody, w tym rezerwat biosfery Jezioro Łuknajno, ok. 850 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich rzadko występujące, jak: storczyki (ponad 10 gat.), wełnianka delikatna, wielosił błękitny, lilia złotogłów, widłak wroniec, pełnik europejski, chamedafne północna, rosiczka okrągłolistna i dzwonecznik wonny,
 • fauna: wilki, łosie, bobry, wydry i ponad 200 gatunków ptaków, a wśród nich bąk, bączek, bocian czarny, hełmiatka, gągoł, nurogęś, bielik, orlik krzykliwy, rybołów, kropiatka, zielonka, derkacz, dudek, puchacz, pluszcz, zimorodek, wąsatka, muchołówka białoszyja i orzechówka.
 • Od kilku lat trwają przygotowania do utworzenia na części obecnego Parku Krajobrazowego Mazurskiego Parku Narodowego.
 • Więcej informacji o Mazurskim Parku Krajobrazowym 

Atrakcje okolicy:

 • Zwierzęta występujące w Puszczy Piskiej: sarna, jeleń, łoś, dzik, czapla siwa, orzeł biały, bóbr, konik polski (hodowla), kuna, jenot, lis i inne.
 • W Kadzidłowie zwiedzić można polskie safari - zwierzęta zobaczyć można w ich naturalnym środowisku: rysie, dziki, jelenie, sarny, wilki i inne. Okoliczne lasy obfitują w grzyby, jagody, maliny i jeżyny.
 • Ruciane - Nida: pomnik w formie ławeczki na której siedzi naturalnej wielkości postać Agnieszki Osieckiej został odsłonięty 19 maja 2012 roku na skwerku przed Zespołem Szkół Samorządowych, noszącym imię wybitnej artystki.
 • Ruciane - Nida: Śluza Guzianka - śluza komorowa znajdująca się pomiędzy jeziorami Guzianka Mała i Bełdany. Wybudowana w roku 1879. Umożliwia żeglugę pomiędzy jeziorami ze względu na różnice ich poziomów (ok 2m).
 • Onufryjewo: cmentarz staroobrzędowców - na skraju lasu, za wsią znajduje się czynny do dzisiaj cmentarz staroobrzędowców, a obok niego niewielki, zaniedbany cmentarz ewangelicki.
 • Popielno: Stacja Badawcza Polskiej Akademii Nauk. Mazurkim Parku Krajobrazowym z bogatą florą i fauną lub wizytą w unikalnej stadnicy tarpanów położonej w Popielnie, zaledwie kilka kilometrów od Mikołajek. W Porcie Jachtowym można też uczestniczyć w koncertach piosenki żeglarskiej lub popłynąć statkiem wycieczkowym szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich.
 • Pranie: Muzeum K.I. Gałczyńskiego, we wnętrzu którego odtworzono warszawski gabinet poety. Ekspozycja obejmuje także liczne zdjęcia, rękopisy, listy i pamiątki.

Mikołajki:

 • Miasteczko położone nad Jeziorami Tałty i Mikołajskie. W Mikołajkach jest przystań Żeglugi Mazurskiej i około 1,5 tys. miejsc w hotelach, w tym Hotel Gołębiewski 1,2 tys. oraz kilkaset miejsc noclegowych w pensjonatach i kwaterach prywatnych. W Mikołajkach znajduje się Stacja Hydrobiologiczna Centrum Badań Ekologicznych PAN oraz Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Mikołajkach funkcjonuje Gospodarstwo Rybackie oraz firmy związane z obsługą ruchu turystycznego. W mieście działają dwie parafie katolickie: pw. MB Różańcowej i pw. Św. Mikołaja oraz dwa zbory protestanckie: luterański oraz zielonoświątkowy. 
 • W Mikołajkach znajdziemy Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum, Społeczne Liceum Ogólnokształcące, kino, Centrum kultury "Kłobuk", bibliotekę, sklepy, restauracje, Urząd Gminy, Hotel Gołębiewski, pensjonaty,
 • Zabytki: Klasycystyczny kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy projektu Schinkla z 1842., drewniane empory, sklepienie kolebkowe z kasetonami, wieża z 1880, kaplica cmentarna z początku XX w., neogotycki kościół katolicki Matki Boskiej Różańcowej z 1910, rezerwat Jezioro Łuknajno, zabudowa miejska z przełomu XIX-XX w., Muzeum Reformacji; 

CENA: 749.000,00zł 

(słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

UWAGA ! NOWA CENA !

NOWA CENA: 599.000,00zł 

(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)


MBN
           LOGO

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony MBN