NA SPRZEDAŻ

malownicza działka budowlana o pow. 1006m2

z wydanymi warunkami zabudowy

Jakunówko, gmina PozezdrzeMalownicze miejsce dla osób ceniących ciszę i spokój. Z dala od dużego ruchu samochodowego i  turystów. Bardzo ładny widok na okolicę.

 • Powierzchnia działki: 1006m2;
 • Kształt działki: prostokąt;
 • Wymiary działki: szerokość ok. 25m/ długość ok. 48m/ ok. 33m;
 • Ukształtowanie terenu: działka płaska, okolica pagórkowata i bardzo malownicza;
 • Działka zlokalizowana w sąsiedztwie lasu, pól, łąk i jednego siedliska.
 • Zabudowania: po drugiej stronie drogi;
 • Miejscowość zlokalizowana jest nad jeziorem Krzywa Kuta.
 • Odległość od jeziora w linii prostej: ok. 600m;
 • Odległość od lasu: 175m;
 • Widok na zbiornik wody o pow. ok 2ha - w odległości ok. 130m;
 • Teren w strefie Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz w obszarze Natura 2000 – Ostoja Borecka; 

Na działkę wydano warunki zabudowy.

Fragmnet z decyzji o warunkach zabudowy:

1. Rodzaj inwestycji:

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
2. Uwarunkowania przestrzenne:
a) dopuszcza się budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej w nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy;
b) usytuowanie nowej zabudowy, kalenicą budynku w przybliżeniu prostopadle do linii rozgraniczającej z działką o nr ew.289;
c) dopuszczana maksymalna wysokość poziomo posadzki parteru: 0,6m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku;
d) maksymalna wysokość do okapu głównej połaci dachowej: 4,0m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do poziomu okapu głównej połaci dachowej;
e) dopuszczalna ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
f) maksymalna wysokość budynku: 8,0m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy;
g) dopuszczalne rodzaje dachów dla głównej połaci dachowej: dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych z możliwością stosowania kombinacji dachów dwuspadowych oraz z wyraźnie zaznaczoną kalenicą budynku, z możliwością realizacji naczółków, kukułek, lukarn oraz okien połaciowych doświetlających poddasze;
h) nie określa się rodzaju oraz kąta nachylenia pozostałych dachów stanowiących uzupełnienie głównej połaci dachowej;
i) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: 10m;
j) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: 100m2;
k) dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych: w przedziale od 35 do 45 stopni;
l) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub blachodachówka w kolorze ceglastym;
m) kolorystyka elewacji: dopuszcza się stosowanie tynków w kolorach od białego do jasnych pasteli;
n) stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki: min. 75/100;
2.2. Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy kubaturowej: wyznaczona w odległości 15m od zewnętrznej krawędzi drogi gminnej;
3. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej na warunkach określonych przez dysponenta sieci;
b) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej na warunkach określonych przez dysponenta sieci, a do czasu powstania technicznych możliwości przyłączenia do sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęcia własnego;
c) odprowadzenie ścieków sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez dysponenta sieci,  a do czasu powstania technicznych możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3;
d) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów: powierzchniowo do gruntu w granicach przedmiotowej nieruchomości;
e) Ogrzewanie: indywidualne systemy z zastosowaniem technologii ekologicznych;
f) odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych wywożonych prze specjalistyczne przedsiębiorstwo; 

Uzbrojenie terenu:

 • Prąd: tak, w odległości ok. 55m (sąsiednie zabudowania);
 • Woda: tak, wodociąg gminny;
 • Odprowadzenie ścieków: w sąsiedztwie nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, występują rozwiązania indywidualne (m.in. szambo);
 • Droga dojazdowa: gruntowa gminna (odległość do drogi asfaltowej ok. 275m);

Stan prawny:

 • Pełna własność:
 • Księga Wieczysta: tak;

Lokalizacja:

 • gmina Pozezdrze;
 • ok. 24 km od Giżycka;
 • ok. 11 km od Kruklanek;
 • ok. 10km do Pozezdrza;

CENA: 30.000zł

Możliwość zakupu działki budowlanej obok o pow. 8362m2 w cenie 88.000zł KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony MBN