NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana 

o pow. 1342m2

Rydzewo gm. Miłki 

w okolicy jeziora Niegocin (Boczne) 

Szlak wielkich Jezior Mazurskich 

Powierzchnia: 1343m2;

  • Wymiary: ok. 28,43m x ok. 46,64m;
  • Działka położona w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu;
  • Sąsiednia działka zabudowana;
  • Teren płaski: nie wymaga niwelacji; 
  • Zadrzewienia: brak;
  • Sąsiedztwo: las, domy mieszkalne i letniskowe, jezioro;

Działka objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta posiada:
- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- przeznaczenie dopuszczalne: działalność usługowa;
- przeznaczenie alternatywne: usługi turystyczne, usługi handlowe;

Fragmenty z planu:

C.  Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
  • zachowuje się istniejące podziały geodezyjne, ustala się minimalną powierzchnię nowej działki budowlanej - 1200 m2, zaleca się łączenie sąsiednich działek i na powiększonym terenie realizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usługowego, ewentualna uciążliwość planowanej zabudowy usługowej musi zamykać się w granicach własnej działki,
  • nieprzekraczalne linie zabudowy - min. 6 m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne, drogę gminną;  min. 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej,
  • maksymalna powierzchnia zabudowy  - 25 %, powierzchni działki,
  • minimalna powierzchnia terenu biologiczne czynnego - 60 % powierzchni działki,
  • dla projektowanej zabudowy ustala się:
    • wysokość budynków do 2 kondygnacji nadziemnych,
    • budynki mieszkalne jednorodzinne, usługowe: 2-kondygnacyjne, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 35 – 50st,
    • dopuszcza się budynki gospodarcze, zlokalizowane na zapleczu - jednokondygnacyjne z dachem dwuspadowym, 
    • kalenice budynków tworzących ulice: równoległe do ulicy, na działkach skrajnych - kształtować indywidualnie,
    • pokrycie dachów: dachówka w odcieniu ceglasto-czerwonym,
    • w granicach działek zapewnić  miejsca postojowe dla samochodów wg ustaleń §16;
    (...)

Uzbrojenie:

  • Do działki doprowadzono wodociąg, kanalizację oraz energię elektryczną; 
  • Dojazd: asfalt, następnie droga utwardzona gminna ok. 350m; 
  • Ogrodzenie: brak;

Stan prawny:

  • Założona księga wieczysta: TAK; 
  • Własność gruntu: TAK; 

Lokalizacja:

  • Ok. 15km od Giżycka;
  • Gmina Miłki;
  • Rydzewo leży nad jeziorem Boczne (odnoga jeziora Niegocin)- szlak Wielkich Jezior Mazurskich;
  • Do jeziora ok. 450m (urządzona plaża gminna);
  • Do lasu: ok. 30m;
teren gminny (poniżej) Rydzewo: 

  • miejscowość letniskowa, położona na zachód od Miłek, nad Jeziorem Bocznym, które łączy się tu z Niegocinem. Wieś powstała w 1552 r. Najciekawszym zabytkiem we wsi jest poewangelicki kościół św. Andrzeja Boboli, wybudowany w latach 1579 - 91. Kościół w stylu baroku, wzniesiony został z kamieni polnych. Wewnątrz interesujące stalle rzeźbione z XVII wieku, ołtarz z 1600 r., ambona z 1630 r. Najcenniejszym zabytkiem świątyni są drewniane, XVI-wieczne drzwi do zakrystii oraz starsze drzwi do kruchty, pokryte łacińskimi cytatami z Biblii. We wsi zachowały się także starsze budynki z ryglowymi szczytami, wystawkami w dachu, ozdobnymi balkonami i płycinami w tynku. 
  • Przystań w Rydzewie pozwala na organizację rejsów statkami białej floty, /trasa Giżycko - Mikołajki/  rejsów jachtami żaglowymi lub motorowymi ze sternikiem, 
  • ponadto w okolicy istnieje możliwość zorganozowania jazdy konnej, wycieczek rowerowych, /trasa wokół jez. Niegocin/, spływów kajakowych.

Okolica:

  • W najbliższej okolicy warto zwiedzić kwaterę zabytki II Wojny Światowej - m.in. kwaterę OKH w Mamerkach, Wilczy Szaniec - była kwatera Hitlera, kwaterę Himmlera w Pozezdrzu. 
  • W Giżycku (ok.15km) w sezonie czekają na Państwa liczne koncerty i imprezy plenerowe, jest także nowoczesny basen kryty z sauną i jakuzzi oraz port z którego kursują statki wycieczkowe po szlaku Wielkich Jezior. Do atrakcji pobliskiego Giżycka należą niewątpliwie Most obrotowy na kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen oraz koncerty organowe dla miłośników muzyki klasycznej, a także las miejski ze ścieżką edukacyjną. 
  • Odległe o ok. 20km Mikołajki to znany mazurski kurort i Wioska Żeglarska - tutaj odbywają się liczne imprezy żeglarskie oraz znajduje się jeden z najnowocześniejszych hoteli w Polsce z tropikaną i ogrodem zimowym. 


Cena: 85.000 zł 

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku  ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN