NA SPRZEDAŻ

Działki budowlane

przy szlaku WJM

z wydanymi warunkami zabudowy

trasa Giżycko - Mikołajki

 

Na sprzedaż sześć działek budowlanych przylegających do siebie, położonych w turystycznej miejscowości na Mazurach nad jeziorem Szlaku Wielkich Jezior;

Powierzchnie działek: 

 • działka nr 1 o pow. 0,0745ha o wymiarach ok. 31m x 26m; 
 • działka nr 2 o pow. 0,0900ha o wymiarach ok. 34m x 27m;
 • działka nr 3 o pow. 0,0900ha o wymiarach ok. 34m x 27m;
 • działka nr 4 o pow. 0,0740ha o wymiarach ok. 28m x 26m; 
 • działka nr 5 o pow. 0,0740ha o wymiarach ok. 28m x 26m; 
 • działka nr 6 o pow. 0,0740ha o wymiarach ok. 28m x 26m; 

Opis terenu:

 • Kształt każdej działki: prostokąt;
 • Ukształtowanie: lekko pofałdowane;
 • Działki do zagospodarowania;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Nasadzenia: wzdłuż drogi zasadzone świerki;
 • Działki położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;
 • Odległość do jeziora w linii prostej ok 380m;
 • Odległość do plaży zagospodarowanej ogólnodostępnej ok 990m;
 • Odległość do lasu ok 1300m;
 • Najbliższe zabudowanie ok. 25m;
 • Sąsiedztwo: działki budowlane, domy mieszkalne, pola i łąki; 
 • Miejscowość Bogaczewo zlokalizowana jest na trasie lądowej i wodnej Giżycko Mikołajki;
  • ok 12 km od Giżycka;
  • ok. 24km Mikołajki

Na każdą działkę ustalono warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego:

Fragment z decyzji:

(...)
Rodzaj inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie:
1) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) funkcja terenu - mieszkaniowa;
b) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z dobudowanym garażem:
- powierzchnia zabudowy - do 105m;
- szerokość elewacji frontowej - do 10,0m;
- maksymalna ilość kondygnacji -  do 2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe);
- maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu - do 10m;
- geometria dachu - dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 stopni do 50 stopni;
- materiał pokrycia dachu - dachówka lub blachodachówka;
- maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 0,13;
2) Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną: projektowane przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci;
b) zaopatrzenie na wodę: przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci, 
c) sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych: przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej;
d) odprowadzenie wód opadowych - do zbiornika na wody opadowe i do gruntu;
e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów: zgodnie z lokalnymi przepisami prawa;
f) zapotrzebowanie na energię cieplną: indywidualne (własna kotłownia), możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii;
g) zapotrzebowanie na gaz: indywidualne źródło na cele bytowe;
h) obsługa komunikacyjna: bezpośredni  dostęp do drogi publicznej gminnej;
(...)
 dzialka
  teren
   teren
  teren
    teren
      teren
  teren
  teren
  teren
  zdjęcia działki 

zdjęcia plaży gminnej (poniżej)Uzbrojenie:

 • Prąd: tak, przy działce;
 • Wodociąg: w pasie drogowym, przy działce;
 • Kanalizacja: w pasie drogowym, przy działce; 
 • Droga dojazdowa: asfalt, następnie droga gminna o nawierzchni gruntowej;

Stan prawny:

 • Stan prawny gruntu: własność;
 • Księga wieczysta: tak; 
CENY: 
 • działka nr 1 o pow. 0,0745ha - 48.500,00 PLN
 • działka nr 2 o pow. 0,0900ha - 58.500,00 PLN
 • działka nr 3 o pow. 0,0900ha - 58.500,00 PLN
 • działka nr 4 o pow. 0,0740ha - 48.500,00 PLN
 • działka nr 5 o pow. 0,0740ha - 48.500,00 PLN
 • działka nr 6 o pow. 0,0740ha - 48.500,00 PLN

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN