UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

Działka o pow. 4915m2 

z udziałem w działce z linią brzegową jez. Rydzówka

gmina SrokowoOpis nieruchomości:

 • powierzchnia działki: 4915m2;
 • kształt działki: trapez prostokątny;
 • ukształtowanie terenu: działka wyniesiona, obniżająca się w kierunku drogi asfaltowej;
 • zadrzewienie/zakrzaczenie: brak;
 • ogrodzenie: brak;
 • wraz z działką o pow. 4915m2 nabywamy udziały w 3 działkach stanowiących drogę dojazdową do jeziora Rydzówka;

Działka z wydaną decyzją zabudowy: 

fragmenty decyzji: 

"1.0 Rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz gospodarczego
1.1. Projektowana inwestycja obejmuje:
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • budowa budynku gospodarczego;
 • realizacja przyłączy infrastruktury technicznej;
 • zagospodarowanie terenu posesji;
2.0. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - zabudowa mieszkalna;
3.0. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
3.1. Budynek mieszkalny o następujących gabarytach i formie architektonicznej:
 • wysokość dwie kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze;
 • dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w odcieniu czerwieni;
 • nachylenie połaci dachowych 35-40st;
 • materiał ścian tradycyjny: drewno, cegła, kamień, tynki itp.;
 • szerokość elewacji frontowej ok. 15,0m;
 • powierzchnia zabudowy ok. 150,0m2;
 • wysokość budynku do kalenicy od poziomu głównego wejścia do budynku do ok. 8,0m;
3.2. Budynek gospodarczy o następujących gabarytach i formie architektonicznej:
 • wysokość jedna kondygnacja nadziemna;
 • dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w odcieniu czerwieni;
 • nachylenie połaci dachowych 20 - 40st;
 • materiał ścian tradycyjny: drewno, cegła , kamień, tynki itp.;
 • powierzchnia zabudowy ok. 50,0m2;
 • wysokość budynku do kalenicy od poziomu głównego wejścia do budynku do ok. 6,5m2;
3.3. wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może przekroczyć 0,4, a powierzchnia terenu biologicznie czynna nie mniej niż 45% powierzchni działki;
3.4. powierzchnia terenu działki ulegająca przekształceniu ok. 200,0m2;
3.5. budynek mieszkalny nie posiada negatywnego oddziaływania na środowisko ponieważ: ścieki są odprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej, odpady gromadzone w pojemnikach wywożone na wyznaczone miejsce utylizacji, hałąs mieści się w progach akustycznych wynikających z przepisów odrębnych.
3.6. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 20,0m od krawędzi jezdni drogi: wojewódzkiej, która jest zgodna z przepisami zawartymi w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych...
7.0. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
7.1. zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego;
7.2. ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej; 
7.3. zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez K.E "ENERGA OPERATOR" S.A. Oddział Zakład Energetyczny Olsztyn, Rejon Energetyczny Ostróda.
7.4. obsługa komunikacyjna zabudowy indywidualnej zjazdem z drogi wewnętrznej;
7.5. odprowadzane wód opadowych powierzchniowo na teren własnej działki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7.6. odpadki komunalne gromadzić na terenie własnej działki w pojemnikach przystosowanych do czasowego ich przechowywania, a następnie przekazywać je podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
7.7. w przypadku ewentualnej kolizji planowanej zabudowy z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej, należy je przebudować w uzgodnieniu z gestorami sieci..."
 

Media:

 • woda: przy działce;
 • prąd: tak;
 • kanalizacja: tak;
 • gaz: brak;

Sąsiedztwo:

 • domki letniskowe, grunty rolne, siedliska, tereny leśne, jezioro;

Lokalizacja:

 • Leśniewo gmina Srokowo;
 • odległość od:
  • Kętrzyna: ok. 23km;
  • Giżycka: ok. 38km;
  • Olsztyna: ok. 110km;
  • Warszawy: ok. 265km;

Stan prawny:

 • Pełna własność: działka o pow. 4915m2;
 • Udział 2/9 w niezabudowanej działce o pow. 511m2 (droga dojazdowa);
 • Udział 2/64 w niezabudowanej działce o pow. 405m2 (droga dojazdowa);
 • Udział 2/36 w niezabudowanej działce o pow. 644m2 (droga dojazdowa);
 • Księgi wieczyste: tak;

Atrakcje okolicy:

 • Srokowo: Ratusz - wybudowany w 1608 r. na fundamentach starego budynku. W 1675 r. spalony i odbudowany w latach 1772-75. W 1817 dobudowano wieżę zegarową. Obecnie w Ratuszu mieści się Urząd Gminy;
 • Kanał Mazurski: Niedokończona budowla z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, wspaniale wkomponowana w środowisko naturalne. Celem budowy było połączenie Wielkich Jezior Mazurskich z rzeką Pregołą w celu uzyskania drogi wodnej do Bałtyku oraz wykorzystania energii wodnej do poruszania siłowni wodnych i osuszania około 17 tys. hektarów łąk. Budowę kanału rozpoczęto w 1911 r., kilkakrotnie przerywano, ostatecznie w 1940 r. kanał projektowany do przepływu statków o wyporności 240 ton, przebiega w sztucznych wykopach lub specjalnych nasypach ziemnych.
 • Śluza na Kanale Mazurskim: Śluza jest naprawdę monumentalna i ogromna. Jej żelbetonowe ściany i wykute miejsce na nazistowskie godło, robią na każdym ogromne wrażenie;  http://www.mazury.info.pl/atrakcje/kanal-mazurski/
 • Mamerki: rozrzucone w lesie, między torami kolejowymi a brzegiem jez. Przystań, zabudowania kwatery naczelnego dowództwa i sztabu generalnego niemieckich wojsk lądowych z czasów II wojny światowej.

Jezioro Rydzówka:

 • ok. 2,5km jezioro Rydzówka;
 • Powierzchnia:527,8 ha;
 • Głębokość: maks. - 16,7 m; śr. - 6,2 m;
 • Dno: Piaszczyste i kamieniste;
 • Dorzecze: Czarna - Omęt;
 • Dostępność: Dobra;
 • Ośrodki: Na południowym brzegu znajdują się pola namiotowe;

Cena: 120.000zł 

(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych)

UWAGA NOWA CENA !

NOWA CENA: 109.000zł 

(słownie: sto dziewięć tysięcy złotych)

 

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN