NA SPRZEDAŻ

Działka z możliwością zabudowy

w pobliżu jeziora Krzywa Kuta

gmina Pozezdrze


Opis działki:

 • Powierzchnia: 3002m2;
 • Kształt: regularny, zbliżony do prostokąta;
 • Wymiary: ok. 40m wzdłuż drogi wewnętrznej ok. 80m granica równoległa do drogi asfaltowej;
 • Teren na wzniesieniu, płaski, stanowiący użytki zielone na gruntach ornych;
 • Nieliczne zadrzewienia, samosiewy brzozy i sosny;
 • Sąsiedztwo: sąsiednia działka zabudowana; 
 • Dojazd do działki z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, następnie ok. 100 m drogą gruntową;
 • Odległość do jeziora Krzywa Kuta w linii prostej: ok. 160m - teren Lasów Państwowych;
 • Odległość od lasu: ok. 5m (przez wewnętrzną drogę gruntową);
 • Teren w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz w obszarze Natura 2000 - Ostoja Borecka; 

Na działkę wydano decyzję o warunkach zabudowy jednorodzinnej umożliwiającą budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w zabudowie wolnostojącej;

Fragmenty decyzji:

 • (...)
 • Funkcja zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 • Parametry zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
 • wskazane jest sytuowanie nowej zabudowy główną kalenicą budynku w przybliżeniu równolegle do linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną;
 • dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - ok. 0,6m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku;
 • maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku - 4,5m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do poziomu okapu głównej połaci dachowej;
 • dopuszczalna ilość kondygnacji - maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
 • maksymalna wysokość budynku - 9m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy;
 • dopuszczalne rodzaje dachów dla głównych połaci dachowych - dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych z możliwością stosowania kombinacji naczółków, kukułek, lukarn oraz okien połaciowych doświetlających poddasze;
 • maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku - 14m;
 • maksymalna powierzchnia zabudowy budynku - 168,m2;
 • dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych - w przedziale 35 - 45 stopni;
 • kolorystyka elewacji - dopuszcza się stosowanie tynków w kolorach od białego do jasnych pasteli;
 • pokrycia dachu - dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglastym;
 • Parametry zabudowy budynku gospodarczego:
 • usytuowanie zabudowy - główną kalenicą budynku w przybliżeniu równolegle lub prostopadle do linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną;
 • dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - ok. 0,4m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku;
 • maksymalna wysokość do okapu głównej połaci dachowej - 3,5m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do poziomu okapu głównej połaci dachowej;
 • dopuszczalna ilość kondygnacji - maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
 • maksymalna wysokość budynku - 7m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy;
 • dopuszczalne rodzaje dachów dla głównych połaci dachowych - dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych;
 • maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku - 10m;
 • maksymalna powierzchnia zabudowy budynku - 70m2;
 • dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych - 30 - 45 stopni;
 • pokrycia dachu - dachówka lub blachodachówka lub gont bitumiczny w kolorze ceglastym;
 • Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do terenu działki - 85:100;
 • Nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy kubaturowej - w odległości 6m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną;
 • Dopuszcza się zagospodarowanie niezabudowanej części działki w postaci zieleni urządzonej oraz małej architektury, w tym altan, murków i zadaszeń nie wymagających pozwolenia na budowę;
 • Obowiązuje zakaz uszkadzania i usuwania istniejących zadrzewień;
 • (...)Media:

 • Prąd: tak, w odległości ok. 100 m przy najbliższym siedlisku linia napowietrzna lub ok. 200 nowa linia podziemna;
 • Wodociąg: tak, w pasie drogowym (przy drodze asfaltowej);
 • Kanalizacja: brak sieci kanalizacyjnej, konieczność zastosowania bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak; 
 • Udział 1/10 części w drodze dojazdowej o powierzchni 2465m2;

Lokalizacja:

 • gmina Pozezdrze;
 • ok. 20 km od Giżycka;
 • ok. 11 km od Kruklanek;
 • ok. 10km do Pozezdrza;

Atrakcje okolicy:

 • Jezioro Krzywa Kuta: powierzchnia 131 hektarów; głębokość maksymalna nie przekracza 26,5 m, a średnia 6m; jezioro ma długość 2,2 km i szerokość ok. kilometra; brzegi akwenu są bardzo urozmaicone, przeważnie wysokie i strome, w wielu miejscach porastają je lasy, dużo jest półwyspów oraz zatok. W jeziorze występują: leszcze, płocie, krąpie, wzdręgi, liny, okonie, szczupaki oraz węgorze;
 • Wycieczki rowerowe po okolicy (trasy rowerowe), spływ kajakowy atrakcyjnym i lubianym szlakiem rzeki Sapiny; Wycieczki piesze, rowerowe lub samochodowe do nieodległej Puszczy Boreckiej, a w niej do zagrody żubrów w miejscowości Wolisko;
 • Wędkowanie na jeziorze obfitującym w ryby jez. Gołdopiwo, początek szlaku kajakowego; 
 • Zimą bojery, kulig saniami, leśne trakty narciarskie w Puszczy Boreckiej a jesienią miłośnikom grzybobrania obfitująca w grzyby puszcza;
 • W okolicy malownicze ruiny mostu kolejowego była polowa Kwatera Heinricha Himmlera, śluza w Przerwankach Najbliższe większe miasto -  Giżycko, oferuje w sezonie liczne koncerty i imprezy - m.in. Szanty, ogólnopolski konkurs piosenki żeglarskiej, ponadto Twierdza Boyen, koncerty organowe, most obrotowy, las miejski ze ścieżką edukacyjną i wiele innych. 

CENA: 65.000 PLN

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN