UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana o pow. 3584m2 

z linią brzegową jeziora Bielskie 

gmina Wydminy

SUPERATRAKCJA OKOLICY:

WYCIĄG NARCIARSKI (1km od działki)

oraz

Z O.O SAFARI - park dzikich zwierząt

- tuż przy działkach


OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 • Powierzchnia działki: 3584m2;
 • Przybliżone wymiary działki: 52m x 80m x 46m x 68m;
 • Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego (nieruchomość opisana symbolami ML5 i RL2);
 • Ukształtowanie powierzchni: teren płaski nie wymaga niwelacji (lekkie wzniesienie działek względem jeziora); 
 • Zadrzewienie/zakrzaczenie: umiarkowane (zlokalizowane w części przydrożnej i centralnej oraz przyjeziornej);

Dojście do jeziora: 

 • Własna (ponad 50 metrowa linia brzegowa). 

LOKALIZACJA:

 • Dojazd droga utwardzona żwirowa;
 • Ok. 30km od Giżycka;
 • Ok. 240km od Warszawy;
 • Gmina Wydminy - ok. 10km;
 • Jezioro należy do zbiorników bardzo czystych, tworzy kompleks 3 jezior;
 • Jezioro: ze strefą ciszy;

UCHWAŁA Nr X/70/03 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 października 2003r, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje na ww. działkach zabudowę letniskową (mieszkalną). 

fragment planu:

1) na wyznaczonych obszarach ustala się przeznaczenie podstawowe pod budynki związane z indywidualnym wypoczynkiem letnim, sezonowym lub całorocznym, a alternatywnie, zamiennie - pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną,
2) dla terenów o których mowa w punkcie 4.1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu :
a) powierzchnia wydzielonej działki przeznaczonej pod zabudowę, wg rysunku planu,
b) minimum 70% powierzchni działki winno pozostać jako teren biologicznie czynny, niezabudowany i nieutwardzony.
c) na każdej wydzielonej działce przeznaczonej pod zabudowę lokalizuje się tylko jeden budynek letniskowy lub mieszkalny, o powierzchni zabudowy do 150m2 z uwzględnieniem  ustalonej na rysunku planu nieprzekraczalnej lub obowiązującej linii zabudowy, funkcję gospodarczo - garażową należy łączyć z podstawową bryłą budynku,
d) ustala się wprowadzenie ujednoliconej  formy architektury budynków z zachowaniem poniższych ustaleń:
- wysokość budynków do 2 kondygnacji nadziemnych tj. parter i poddasze użytkowe, 
- poziom posadowienia posadzki parteru nie wyżej niż 30cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji, w przypadku różnicy wysokości w obrębie rzutu budynku większej niż 1m, należy tak kształtować budynek, aby kondygnacja piwniczna nie była wyniesiona w żadnym punkcie na obwodzie budynku powyżej 1,20m,
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 35 - 45 stopni. W przypadku realizacji budynku bez poddasza użytkowego dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachowych, jednak nie mniej niż 27 stopni, dachy kryte dachówką ceramiczną, betonową w kolorze czerwieni lub brązu,
- budynki winny charakteryzować się wysokimi walorami w zakresie formy i detalu architektonicznego z zastosowaniem tradycyjnych naturalnych materiałów budowlanych, jak: kamień, cegła, dachówka, drewno ogrodzenia winny wtapiać się w krajobraz, nie zaleca się stosowania ogrodzeń pełnych i betonowych. Postuluje się ogrodzenia z żerdzi drewnianych lub z siatki ukrytej w zieleni.
(…)

Ustala się tereny planowanych zadrzewień wzdłuż brzegu jeziora Bielskie, oznaczone symbolami RL1, RL2.
1) dla terenów, o których mowa w punkcie 3, ustala się:
- włączenie terenów planowanej zieleni do przeciwległych działek, przeznaczonych  pod zabudowę letniskową (mieszkalną) z zakazem budowy ogrodzeń wewnątrz obszaru RL1, RL2,
- brzeg jeziora Bielskiego winien pozostać ogólnodostępny, zakazuje się fragmentaryzacji trzcin,
- postuluje się wprowadzanie nasadzeń drzew i krzewów rodzimych gatunków, dostosowanych do warunków gruntowych,
- zakazuje się wprowadzanie zabudowy kubaturowej,
- dopuszcza się realizację małej architektury ogrodowej.
(...)

 • Sąsiedztwo: 
  • inne działki budowlane (część z nich zabudowana domami o charakterze letniskowym);

UDOGODNIENIA:

 • duża powierzchnia do zagospodarowania. 
 • rozległy widok na jezioro i okolicę. 
 • istnieją tu doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa oraz turystyki pieszej i rowerowej;
 • po sąsiedzku ok. 500m znajduje się pensjonat z zorganizowanym kąpieliskiem, wypożyczalnią sprzętu wodnego.
 • właściciele Pensjonatu organizują polowania, wspólne ogniska i zabawy.
 • zimą - łagodne stoki do uprawiania narciarstwa.

UZBROJENIE:

 • Do każdej działki doprowadzono energię elektryczną.
 • Woda - wodociąg - jedynym kosztem ze strony potencjalnego nabywcy jest opłata za przyłącze; 
 • Kanalizacja -tak jedynym kosztem ze strony potencjalnego nabywcy jest opłata za przyłącze; 
 • Dojazd: drogą utwardzoną (docelowo gminną). 
 • W cenie nabycia działki wliczone jest ww. uzbrojenie doprowadzone do każdej działki (jedyny koszt po stronie właściciela to przyłącze do budynku).
 • Na działce wykonano drenarz.

ATRAKCJE OKOLICY:

JEZIORO:

 • długość 1850m.
 • szerokość waha się pomiędzy 100 a 300 metrów - 550m max. 
 • pow. 60ha.
 • głębokość do 30m. śr. 7,2m
 • jezioro bardzo czyste - przejrzystość wody na 8-10 metrow.
 • jezioro jest w dzierżawie.
 • ryby w jeziorze to: miętus, płoć, krasnopiórka, sum, sielawa, szczupak, okoń, karp.


CENA: 360.000zł 

UWAGA NOWA CENA !

NOWA CENA: 299.000zł 


KONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości (MBN)  
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN