NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI BUDOWLANE

NAD JEZIOREM ŚWIĘCAJTY 

(z widokiem na jezioro)

PÓŁWYSEP KAL - GM. WĘGORZEWO


1. Działka o powierzchni 1944 m2;

 • Możliwa zabudowa: mieszkalna, zagrodowa i usługowa;
 • Kształt działki: zbliżony do trapezu;
 • Wymiary działki: szerokość ok. 50 m x ok. 30 m do ok. 50 m;
 • Ukształtowanie terenu: płaskie, nie wymaga niwelacji;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Zadrzewienie działki: brak;
 • Działka w rozwidleniu dróg, przylega do powiatowej drogi asfaltowej oraz do drogi wnętrznej o nawierzchni gruntowej;
 • Sąsiedztwo: działki o podobnym przeznaczeniu;
 • Widok na jezioro;
 • Do jeziora: ok. 340m;

CENA: 100.000 PLN

2. Działka o powierzchni  3096 m2;

 • Możliwa zabudowa: mieszkalna, zagrodowa i usługowa;
 • Kształt działki: zbliżony do trapezu;
 • Szerokość działki:  ok. 60m;
 • Długość działki: od ok. 34m do ok. 65m;
 • Ukształtowanie terenu: płaskie, nie wymaga niwelacji;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Zadrzewienie działki: brak;
 • Działka przylega do drogi asfaltowej oraz drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowej;
 • Sąsiedztwo: działki o podobnym przeznaczeniu;
 • Widok na jezioro;
 • Do jeziora: ok. 320m w linii prostej;

CENA: 150.000 PLN

Obie działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działki zostały oznaczone symbolem 1MZ przeznaczając teren pod zabudowę mieszkalną, zagrodową i usługową;
Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wg. planu zagospodarowania przestrzennego:
 • Ustala się jako obowiązującą zasadę, że podstawą inspiracji do tworzenia architektury są cechy architektury regionalnej.
 • Ustala się, że obrębie każdej działki przeznaczonej pod zainwestowanie min 70% powierzchni terenu winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną.
 • Wysokość projektowanych budynków - do dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym, chyba że ustalenia szczegółowe planu ustalają inaczej.
 • Dachy projektowanych budynków - dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, o nachyleniu połaci około 45, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałami dachówko-podobnymi w kolorze odcieniu czerwieni, chyba że ustalenia szczegółowe mówią inaczej.
Ustala się następujące zasady sytuowania budynków głównych na działkach:
1)    na terenach nowych wg ustaleń na rysunku planu,
2)    przy uzupełnianiu zabudowy w nawiązaniu do układów istniejących.
Ustala się następujące zasady określania rzędnych posadowienia parterów:
1)    na terenach o znacznych spadkach - do 1,5m nad poziom terenu z wykorzystaniem spadków,
2)    na terenach nie wymienionych w pkt. 1 - zabudowa mieszkaniowa, letniskowa i turystyczna do 0,5m nad poziom terenu, zabudowa usługowa i produkcyjna 0,1m do 0,2m nad poziom terenu.
 • Ogrodzenia winny wtapiać się w krajobraz, zakazuje się ogrodzeń pełnych i z betonowych prefabrykatów. Zaleca się ogrodzenia ukryte w zieleni np. żywopłocie o wysokości nie wyższej niż 1,20 m.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
 • odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Węgorzewie;
 • zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego;
 • zasilanie w energię elektryczną: z istniejącej stacji transformatorowej;
 • zaopatrzenie w ciepło ze źródeł na paliwo ekologiczne z zakazem wyposażania projektowanych obiektów w lokalne niskosprawne i zanieczyszczające środowisko kotłownie;
 • usuwanie odpadów stałych - gromadzenie w małych kontenerach i wywożenie na gminne wysypisko  lub na innych warunkach ustalonych przez władze gminne;
 • łączność telefoniczna (kablem podziemnym) na warunkach operatora sieci, na pisemny wniosek Inwestora;

Uzbrojenie:

 • Prąd: tak;
 • Wodociąg gminny: tak;
 • Kanalizacja gminna: tak;
 • Dojazd: asfalt;

Lokalizacja:

 • Półwysep Kal;
 • Odległość do Węgorzewa: ok. 2km;
 • Odległość do jeziora Święcajty w linii prostej: ok. 250m;
 • Odległość do urządzonej plaży ok. 900m;

Stan prawny: 

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta;

Atrakcje w pobliżu:

 • Półwysep Kal jest miejscem turystycznym głównie pod względem żeglarstwa. W związku z tym na półwyspie znajdują się liczne porty, pensjonaty, campingi, a także kąpieliska;
 • Jezioro Święcajty: powierzchnia: około 829,3ha; Głębokość: maksymalna 28m, średnia 8,7m; Brzegi: północny i środkowa część południowego są wysokie i miejscami strome, inne brzegi płaskie lub łagodnie wzniesione. Brzegi w większości bezleśne. Południowe zabagnione. Otoczone łąkami, nieużytkami, polami i zabudowaniami okolicznych miejscowości;
 • Jezioro Mamry: powierzchnia 2504,4ha; maksymalna głębokość 43,8m; średnia głębokość 11,7m. Jezioro Mamry to drugie co do wielkości pod względem powierzchni po Śniardwach jezioro w Polsce, ponad 10ha - obejmuje części połączonych ze sobą jezior: Mamry, Kirsajty, Święcajty, Dargin, Kisajno, Dobskie);
 • Węgorzewo: Muzeum Kultury Ludowej powstało w 1991 roku. Do muzeum należy także Park Etnograficzny nad Węgorapą. Znajdują się tu eksponaty związane z kulturą tego regionu. Prezentowane jest również budownictwo charakterystyczne dla Mazur w XVIII i XIX wieku; Zamek Krzyżacki z drugiej połowy XIV wieku. Budowla jest niska i oparta na planie prostokąta. Obecnie pozostały trzy skrzydła, które wielokrotnie były przebudowywane; Muzeum Kolei; "Rockowisko", "Węgoszanty" oraz "Międzynarodowy Jarmark Folkloru" - coroczne imprezy o zasięgu ogólnopolskim;
 • Mamerki: rozrzucone w lesie, między torami kolejowymi a brzegiem jez. Przystań, zabudowania kwatery naczelnego dowództwa i sztabu generalnego niemieckich wojsk lądowych z czasów II wojny światowej;
 • Sztynort: Pałac Lehndorffów, którego fragmenty pochodzą jeszcze z XVI w.;
 • Twierdza Boyen w Giżycku - zbudowana w latach 1844-1856. Zachowało się jeszcze około 90 zabytkowych budynków i schronów. Zajmowała obszar ponad 100 ha, który otoczono murem kamienno - ceglanym o długości ponad 2300 m;
 • Zimą wyciąg narciarski w Gołdapi;
 • Piramida w Rapie;
 • Kanał Mazurski: Niedokończona budowla z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, wspaniale wkomponowana w środowisko naturalne. Celem budowy było połączenie Wielkich Jezior Mazurskich z rzeką Pregołą w celu uzyskania drogi wodnej do Bałtyku oraz wykorzystania energii wodnej do poruszania siłowni wodnych i osuszania około 17 tys. hektarów łąk. Budowę kanału rozpoczęto w 1911 r., kilkakrotnie przerywano, ostatecznie w 1940 r. kanał projektowany do przepływu statków o wyporności 240 ton, przebiega w sztucznych wykopach lub specjalnych nasypach ziemnych;
 •  oraz inne www.atrakcje.mazury.info.pl 

CENA: 

Działka o pow. 1944 m2 - 100.000 zł 
Działka o pow. 3096 m2 - 150.000 zł 

 

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN