NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana o powierzchni 3010m2

z udziałem w linii brzegowej jez. Wojnowo

Szlak WJM

Kleszczewo Gmina Miłki

okolice Giżycka

Opis nieruchomości:

W skład nieruchomości wchodzi "działka budowlana" o powierzchni 3010m2 oraz udział w działce stanowiącej drogę dojazdową oraz "plażę" nad jeziorem Wojnowo o powierzchni 3369m2;

DZIAŁKA BUDOWLANA:

 • Powierzchnia działki: 3010m2;
 • Kształt nieruchomości: prostokąt o wymiarach ok. 62m x ok. 48m;
 • Ukształtowanie terenu: płaskie, na wzniesieniu z panoramicznym widokiem na jezioro i okolicę;
 • Zadrzewienie/zakrzaczenie: brak;
 • Sąsiedztwo: inne działki niezabudowane, jezioro, łąki i pola;
 • Działka oddalona od jeziora ok 100m;
 • Najbliższe zabudowania: ok. 300m; 
 • Działka położona w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich;
 • Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy (rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego);

Fragment decyzji:

 • planowany budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny o wymiarach zewnętrznych do 19,20m x 16,60m; wysokość 10m; wysokość do gzymsu lub okapu do 5m;
 • kształt dachu zasadniczej bryły budynku mieszkalnego dwuspadowy lub wielopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu 35 -45 stopni; pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze ceglastoczerwonym;
 • zaopatrzenie w wodę ze studni o głębokości do 30m wierconej lub kopanej, docelowo z sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci;
 • zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok;
 • sposób ogrzewania - własne źródło;
 • odprowadzenie ścieków bytowych - do zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemnośco do 10m3, docelowo do kanalizacji sanitarnej na warunkach Zarządcy sieci;

DZIAŁKA PLAŻA (na sprzedaż udział):

 • Powierzchnia działki: 3369m2;
 • Zadrzewienie/zakrzaczenie: tak, szczyt wzgórza oraz teren przyjeziorny;
 • Linia brzegowa jeziora do zagospodarowania: teren lekko podmokły, trzcina;
 • Ukształtowanie zróżnicowane ze spadkiem w stronę jeziora;
 • Zejście do jeziora: strome (skarpa 3-4m);
 • Linia brzegowa jeziora Wojnowo - szlak Wielkich Jezior Mazurskich (traktowany jako boczny szlak WJM); 
 • Długość linii brzegowej: ok. 58mMedia:

 • Prąd: tak, możliwość przyłączenia;
 • Woda: wodociąg w pasie drogowym drogi gminnej;
 • Kanalizacja: w pasie drogowym drogi gminnej;
 • Dojazd: gminna droga szutrowa, następnie ok. 180m utwardzona droga na udziały;

Lokalizacja:

 • poza wsią, gmina Miłki;
 • Jezioro Wojnowo (Szlak WJM);
 • Odległość od Giżycka: ok. 19km;
 • Odległość od Warszawy: ok. 250km;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta: tak;

Cena: 150.000,00zł 

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony MBN