NA SPRZEDAŻ

 4 działki budowlane

wraz z udziałem w linii brzegowej

jeziora Jagodne - szlak WJM

w gminie Ryn


fot z działek na sprzedaż

Opis nieruchomości:

Działka nr 1:

 • Powierzchnia działki budowlanej: 1464 m2;
 • Powierzchnia wspólnego terenu z linią brzegową jez. Jagodne: ok. 4,4 ha;
 • Nieruchomość położona jest między wsią Kozin i Prażmowo;
 • Kształt działki budowlanej: zbliżony do kwadratu o wymiarach ok. 39m x ok. 38m;
 • Teren płaski, nie wymaga niwelacji;
 • Działka nie ogrodzona;
 • Działka porośnięta nielicznymi samosiewami;
 • Działka położona w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;
 • Działka w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu;
 • Dla przedmiotowego terenu został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
 • Oznaczenie przeznaczenia działki w planie 1MN/US; 

Uzbrojenie terenu:

 • Wodociąg i kanalizacja w odległości ok. 130m;
 • Energia elektryczna w odległości ok. 130m; 
 • Dojazd: asfalt, następnie utwardzona droga wewnętrzna ok. 133m;
CENA: 71.880 zł

Działka nr 2:

 • Powierzchnia działki budowlanej: 1486 m2;
 • Powierzchnia wspólnego terenu z linią brzegową jez. Jagodne: ok. 4,4 ha;
 • Nieruchomość położona jest między wsią Kozin i Prażmowo;
 • Kształt działki budowlanej: zbliżony do trapezu o wymiarach podstawy ok. 24-42m oraz bokach ok. 45-48m;
 • Teren płaski, nie wymaga niwelacji;
 • Działka nie ogrodzona;
 • Działka porośnięta nielicznymi samosiewami;
 • Działka położona w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;
 • Działka w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu;
 • Dla przedmiotowego terenu został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
 • Oznaczenie przeznaczenia działki w planie 1MN/US; 

Uzbrojenie terenu:

 • Wodociąg i kanalizacja w odległości ok. 100m;
 • Energia elektryczna w odległości ok. 100m; 
 • Dojazd: asfalt, następnie utwardzona droga wewnętrzna ok. 330m;
CENA: 72.870zł 

Działka nr 3:

 • Powierzchnia działki budowlanej: 1495 m2;
 • Powierzchnia wspólnego terenu z linią brzegową jez. Jagodne: ok. 4,4 ha;
 • Nieruchomość położona jest między wsią Kozin i Prażmowo;
 • Kształt działki budowlanej: nie regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 33m x ok. 55m;
 • Teren płaski, nie wymaga niwelacji;
 • Działka nie ogrodzona;
 • Działka porośnięta nielicznymi samosiewami;
 • Działka położona w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;
 • Działka w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu;
 • Dla przedmiotowego terenu został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
 • Oznaczenie przeznaczenia działki w planie 1MN/US; 

Uzbrojenie terenu:

 • Wodociąg i kanalizacja w odległości ok. 200m;
 • Energia elektryczna w odległości ok. 200m; 
 • Dojazd: asfalt, następnie utwardzona droga wewnętrzna ok. 220m;
CENA: 73.275zł 

Działka nr 4:

 • Powierzchnia działki budowlanej: 1512 m2;
 • Powierzchnia wspólnego terenu z linią brzegową jez. Jagodne: ok. 4,4 ha;
 • Nieruchomość położona jest między wsią Kozin i Prażmowo;
 • Kształt działki budowlanej: zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 35 m x ok. 43m;
 • Teren płaski, nie wymaga niwelacji;
 • Działka nie ogrodzona;
 • Działka porośnięta nielicznymi samosiewami;
 • Działka położona w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;
 • Działka w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu;
 • Dla przedmiotowego terenu został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
 • Oznaczenie przeznaczenia działki w planie 1MN/US; 

Uzbrojenie terenu:

 • Wodociąg i kanalizacja w odległości ok. 140m;
 • Energia elektryczna w odległości ok. 140m; 
 • Dojazd: asfalt, następnie utwardzona droga wewnętrzna ok. 265m;
CENA: 74.040 zł 


Fragment planu:

 • (...)
 • przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 • przeznaczenie zamienne jako tereny rekreacji indywidualnej, związane z indywidualnym wypoczynkiem letnim lub całorocznym;
 • na każdej wydzielonej działce budowlanej:
  • wielkość powierzchni zabudowy budynkami w stosunku do powierzchni działki - 15%;
  • minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki - 70%;
 • Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
 • forma zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej - wolno stojąca;
 • na każdej działce lokalizować jeden obiekt wolno stojący, funkcję gospodarczo-garażową łączyć z podstawową bryłą budynku;
 • planowane budynki - parterowe z dachami dwuspadowymi, o kącie nachylenia 35-45 stopni, pokrytymi dachówką lub materiałami dachówko podobnymi, długość elewacji frontowych do 16m, wysokość elewacji frontowych lub jej gzymsu do 8m;
 • zastosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych: tynk w jasnych pastelowych kolorach, drewno, kamień, cegła, dachówka ceramiczna;
 • zakazuje się powstawania tymczasowych obiektów budowlanych;
 • dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;
 • (...)

fot z działek na sprzedaż


poniżej fot. z terenów wspólnych

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak;
 • Działki objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego; 
 • Do działek przynależą udziały w działkach z linią brzegową jeziora Jagodne oraz w drogach wewnętrznych (kompleks działek z terenem wspólnym nad jeziorem o powierzchni ok. 4ha40a);

Położenie:

 • ok. 18 km od Mikołajek; 
 • ok. 15 km od Giżycka;
 • oddalenie od jeziora Jagodne: ok. 530 m (w linii prostej ok. 420 m);
 • oddalenie od lasu: ok. 150 m;

Jezioro Jagodne:

 • powierzchnia: 950 ha.
 • głębokość: 37,4 m.
 • brzegi: Płaskie, przeważnie porośnięte trzciną. Linia brzegowa dobrze rozwinięta z licznymi, wrzynającymi się w ląd, zatokami.
 • miejscowość: Kozin, Jagodne Wielkie, Szymonka, Prażmowo.
 • hobby: Żeglarstwo (przez jezioro prowadzi szlak żeglugowy z Giżycka do Mikołajek).
 • dodatkowe info: W części południowej dwie duże zatoki, noszące nazwy odrębnych jezior - jez. Szymoneckiego i jez. Górkło. Na jeziorze trzy niewielkie wyspy. Na północy jezioro krótkim przekopem (Kanał Kula) połączone jest z jez. Bocznym.

Okolica:

 • Okolica bardzo atrakcyjna turystycznie. aktywny wypoczynek: sporty wodne, konie, szlaki rowerowe, polowania, grzyby.
 • w pobliżu znajdują się takie atrakcje jak:
 • GIERŁOŻ - Wolfschanze - Kwatera Hitlera;
 • GIŻYCKO - Twierdza Boyen;
 • GIŻYCKO - Most obrotowy;
 • MIKOŁAJKI - Wioska żeglarska; 
 • Szlaki żeglowne;
 • oraz inne http://atrakcje.mazury.info.pl 
CENY: 
 • Działka nr 1 o pow. 1464m2 - 71.880 zł
 • Działka nr 2 o pow. 1486m2 - 72.870zł 
 • Działka nr 3 o pow. 1495m2 - 73.275zł
 • Działka nr 4 o pow. 1512m2 - 74.040złKONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony MBN