NA SPRZEDAŻ

Działka rolno - budowlana

o pow. 1,6300ha

Wilkowo gm. Węgorzewo


Działka:

 • Powierzchnia: 16300m2;
 • Kształt: prostokąt;
 • Wymiary działki:
  • długość ok. 305m, 
  • szerokość ok. 55,6m, 
 • Teren: lekko pofałdowany; 
 • Teren: malowniczy, okolica cicha i spokojna;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Zadrzewienia i zakrzaczenia: brak;
 • Rodzaj użytków: Ps III;
 • Obecnie cały teren stanowią trwałe użytki zielone;

Wydano decyzję o warunkach zabudowy (2008r) - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego w zabudowie wolnostojącej;

  Szczegóły decyzji:

  (...) Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji:

Wnioskowana inwestycja dotyczy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy około 120m2 oraz budynku garażowego  w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy około 50m2. 
Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, budynek garażowy parterowy z poddaszem nieużytkowym. 
Dachy strome, kryte dachówką ceramiczną lub betonową w kolorze ceglastej czerwieni. Konstrukcja budynków murowana tradycyjna. 
Dopuszcza się możliwość podpiwniczenia budynku mieszkalnego. 
Wnioskowana inwestycja dotyczy również budowy szczelnego zbiornika na nieczystości dla potrzeb projektowanego budynku mieszkalnego oraz zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej oznaczonej numerem 251 w obrębie Wilkowo w gminie Węgorzewo. 
W przypadku budowy projektowanego zjazdu należy uzyskać odrębną decyzję o warunkach zabudowy na przedmiotowy zjazd. 
Projektowany zjazd indywidualny z drogi powiatowej zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi - uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej.
Maksymalna wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 9,0m.
Maksymalna wysokość zabudowy dla budynku garażowego 2 kondygnacje nadziemne, w tym nieużytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 7,0m;
Geometria dachów: dachy dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym w przedziale od 35 stopni do 45 stopni.
Do wykończenia elewacji oraz pokrycia dachu należy stosować materiały o kolorystyce i fakturze zharmonizowanej z zabudową otaczającą. Zaleca się stosowanie tynków tradycyjnych oraz dachówki ceramicznej w kolorze czerwieni.
Należy stosować szczelny atestowany zbiornik na nieczystości. W zagospodarowaniu należy zagwarantować stały dojazd w celu obsługi zbiornika.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi powiatowej 20m.
Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi gminnej 15m.

(...) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

Energia elektryczna: z istniejącej sieci na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci.
Zaopatrzenie w wodę: z wodociągu na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci.
Kanalizacja sanitarna: do sieci kanalizacji, do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się zastosowanie atestowanego zbiornika, w momencie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, należy bezwarunkowo podłączyć obiekt do sieci.
Gaz: nie przewiduje się.
Zaopatrzenie w ciepło: indywidualny system zaopatrzenia w ciepło za wyjątkiem paliw wysokoemisyjnych.

Media:

 • Wodociąg: tak, po drugiej stronie drogi;
 • Prąd: tak, po drugiej stronie drogi;
 • Kanalizacja: brak;
 • Telefon: tak, bezpośrednio przy działce; 
 • Dojazd: droga asfaltowa, następnie o nawierzchni żwirowej;

Stan Prawny:

 • Własność gruntu: tak; 
 • Założona księga wieczysta: tak;
 • Podatki: podatek rolny (możliwość zwolnienia);

Lokalizacja:

 • ok. 7,5 km od Węgorzewa;
 • ok. 33 km od Giżycko; 
 • ok. 44 km od Kętrzyna;
 • ok. 287 km ok. Warszawy;
 • ok. 1km las;
 • sąsiedztwo: pola i łąki oraz pojedyncza zabudowa;
 • wieś Wilkowo to zaledwie kilkanaście domów;
 • gwarantowany spokój, cisza, naturalna przyroda;

Atrakcje regionu:

 • GIERŁOŻ - Wolfschanze - Kwatera Hitlera
 • KANAŁ MAZURSKI - Mamry - Bałtyk
 • MEMERKI - Kwatera OKH
 • MAMRY PÓŁNOCNE  - Wrak Arabella
 • RADZIEJE - Kwatera H. Lammersa
 • RAPA - Piramida
 • SZTYNORT - Pałac
 • WĘGORZEWO - Zamek
 • OWCZARNIA - Muzeum Ziemi Mazurskiej
 • WYSPA PIRAMIDOWA - jez. Mamry
 • WYSPA UPAŁTY - jez. Mamry 

CENA: 53.000 PLN


KONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości 
licencjonowani pośrednicy
Sobolewski & Pstrak 
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN