UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

działki budowlane

w sąsiedztwie 3 jezior:

jez. Kąpskie, jez. Upałckie Małe, jez. Upałckie wlk.

a także w pobliżu jez. Grajewko

i jez. Niegocin (szlak WJM)

okolice Giżycka

MBN Gizycko

MBN Gizycko

mbn

MBN Gizycko
 
 
KLIKNIJ I ZOBACZ LOKALIZACJĘ GEOPORTAL

Działki z wydaną decyzją o warunkach zabudowy.

Działki położone między trzema jeziorkami.

Okolica bardzo malownicza, pagórkowata i spokojna.

Opis działek:

 • Kształt działek regularny zbliżony do prostokąta o wymiarach 44 m x 72 m;
 • Dojazd do działek z drogi asfaltowej i ok. 1200 m drogą gruntową utwardzoną;
 • Działki bez zadrzewień i zakrzaczeń;
 • Teren pofałdowany;
 • Najbliższe zabudowania w odległości ok. 150 m;
 • Przez działkę nr 5 przebiega wodociąg gminny;
 • Wzdłuż działek przebiega droga wewnętrzna (do utwardzenia) ok. 95 m;

Na działki wydano decyzję o warunkach zabudowy (2014r) w której ustala się na każdej działce:

MBN
         Gizycko


 • budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego.
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
 • powierzchnia zabudowy projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – do 155,0 m2;
 • powierzchnia zabudowy projektowanego budynku gospodarczego – do 45,0m2;
 • szerokość elewacji frontowej  projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – do 15,0 m2;
 • szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku gospodarczego – do 7,0m2;
 • maksymalna ilość kondygnacji  projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – do 2 kondygnacji nadziemnych;
 • maksymalna ilość kondygnacji  projektowanego budynku gospodarczego – do 2kondygnacji nadziemnych;
 • maksymalna wysokość od średniego poziomu poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – do 9,0m;
 • maksymalna wysokość od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu projektowanego budynku gospodarczego – do 7,0m;
 • geometria dachu pojedynczego projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45 stopni;
 • geometria dachu pojedynczego projektowanego budynku gospodarczego – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45 stopni;
 • materiał pokrycia dachu pojedynczego projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dachówka lub blachodachówka;
 • materiał pokrycia dachu pojedynczego projektowanego budynku gospodarczego – dachówka, blacho dachówka, papa lub materiał dachówkopodobny;
 • maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego inwestycją (dotyczy łącznej powierzchni zabudowy projektowanych sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i sześciu budynków gospodarczych) – 0,06m;
 • minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%;
 • przewidywany sposób zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy – zieleń rekreacyjna;
 • nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 92/4,
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
 • a) zapotrzebowanie na energię elektryczną – projektowane przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach wydanych przez właściwego gestora sieci elektroenergetycznej;
 • b) zapotrzebowanie na wodę – z wodociągu gminnego na warunkach zarządcy sieci;
 • c) sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych – do szczelnego zbiornika bezodpływowego;
 • d) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na teren działki;
 • e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z przepisami odrębnymi;
 • f) zaopatrzenie na energię cieplną – indywidualne;
 • g) zaopatrzenie na gaz – nie dotyczy;
 • h) obsługa komunikacyjna: dostp do drogi publicznej gminnej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 92/4 poprzez drogę wewnętrzną (działka nr 92/11);   
 • (...)


Media:

 • Energia elektryczna: tak, linia podziemna (skrzynka przy działce nr 3);
 • Wodociąg: gminny, tak, przebiega przez działkę nr 5;
 • Kanalizacja: brak;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak + udział w drodze wewnętrznej;

Lokalizacja:

 • Gmina Giżycko, na uboczu miejscowości;
 • ok 400m do jeziora;
 • Giżycko ok. 6km;
 • Jezioro Niegocin ok. 3,5km;
 • W pobliżu: pola uprawne, pojedyncze budynki;
 • Działka położona na kolonii wsi;

MBN Gizycko
MBN Gizycko
MBN Gizycko
MBN Gizycko
MBN Gizycko
MBN Gizycko
MBN Gizycko
MBN Gizycko
MBN Gizycko
MBN Gizycko
MBN Gizycko

Atrakcje w pobliżu: 

Giżycko:
 • Most obrotowy na Kanale Łuczańskim z XIX w., jeden z dwóch tego typu mostów w Europie;
 • Krzyż Brunona wzniesiony w 1910 r. przez mieszkańców Giżycka żeliwny krzyż upamiętniający prawdopodobne miejsce męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu (1009 r.)  na wzgórzu nad Niegocinem;
 • Twierdza Boyen;
 • Zamek Krzyżacki; 
Jezioro Niegocin:
 • powierzchnia: 2600,0 ha głębokość maks.-głębokość śred. 39,7 m – 9,9 m; Jezioro położone na południe od Giżycka, zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo urozmaiconej rzeźbie dna, z licznymi zagłębieniami i płyciznami sródjeziornymi oraz trzema małymi wyspami. Brzegi jeziora przeważnie niskie i płaskie, po pn-zach. stronie występują odcinki wyższych brzegów, miejscami stromych. Pogłowie ryb bardzo urozmaicone, występuje 16 gatunków – przeważają leszcze, płocie, węgorze, sandacze i szczupaki. 

Cena: 

MBN gizycko

UWAGA NOWA CENA !

Działka nr 1 o powierzchni 3057 m2 w cenie 45.000,00 zł;

SPRZEDANE

Działka nr 2 o powierzchni 3533 m2 w cenie 52.000,00 zł;

SPRZEDANE

Działka nr 3 o powierzchni 3543 m2 w cenie 52.000,00 zł;

NOWA CENA: 46.800,00 zł

Działka nr 4 o powierzchni 3360 m2 w cenie 49.900,00 zł;

NOWA CENA: 44.910,00 zł

Działka nr 5 o powierzchni 3755 m2 w cenie 49.900,00 zł;

NOWA CENA: 44.910,00 zł


NVB

KONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości (MBN) 
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom. 


powrót do strony biura MBN