NA SPRZEDAŻ

działki budowlane

Trygort k/WęgorzewaOpis działek:

 • Na sprzedaż 5 działek budowlanych - na każdą działkę wydano warunki zabudowy;
 • Działki położone na wzniesieniu od drogi;
 • Teren malowniczy, pagórkowaty z widokiem na okolicę;
 • 1. działka o pow. 4083m2;

 • kształt działki nieregularny (zbliżony do prostokąta);
 • działka ma bardzo dobry dojazd;
 • przylega do drogi Węgorzewo – Srokowo oraz do drogi gminnej;
 • zjazd na działkę z drogi gminnej; 
 • 2. działka o pow. 3398m2; 

 • kształt: zbliżony do prostokąta;
 • zjazd na działkę z drogi gminnej; 
 • 3. działka o pow. 3006m2; 

 • kształt: zbliżony do prostokąta;
 • zjazd na działkę z drogi gminnej; 
 • 4. działka o pow. 3011m2; 

 • kształt: zbliżony do prostokąta;
 • zjazd na działkę z drogi gminnej; 
 • 5. działka o pow. 3052m2; 

 • kształt: zbliżony do prostokąta;
 • zjazd na działkę z drogi gminnej; 

Cena: 55.000zl za każdą działkę

Na każdą działkę wydano warunki zabudowy. 

Fragment z decyzji o warunkach zabudowy:

 • ...„ 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji 
Wnioskowana inwestycja dotyczy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy około 150m2. Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym. Dach stromy kryty dachówką ceramiczną lub betonową w kolorze ceglastej czerwieni. Konstrukcja budynku murowana tradycyjna. Projektowany zjazd indywidualny z drogi gminnej zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi.
2. Warunki i szczegółowe zasady budowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych:
1) Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego
a. Projektować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
b. Projektować zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
c. W projektowaniu należy przyjąć jako nadrzędne nawiązanie pod względem skali i formy architektonicznej do lokalnych cech zabudowy wsi Trygort;
d. Maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 9,0m;
e. Geometria dachu: dach dwuspadowy symetryczny lub wielospadowy o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35 stopni - 45 stopni;
f. Do wykończenia elewacji oraz pokrycia dachu należy stosować materiały o kolorystyce i fakturze zharmonizowanej z zabudową wsi Trygort;
g. Obowiązująca linia zabudowy od strony drogi gminnej 15m, zgodnie z oznaczeniami na rysunku stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji;
DLA DZIAŁKI O POW. 4083m2:
g. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi wojewódzkiej 20m, zgodnie z oznaczeniami na rysunku stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji;
h. Obowiązująca linia zabudowy od strony drogi gminnej 15m, zgodnie z oznaczeniami na rysunku stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji;”
 • „Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a. energia elektryczne z istniejącej sieci na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci;
b. zaopatrzenie w wodę z wodociągu na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci;
c. kanalizacja sanitarna: do sieci kanalizacji; do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się zastosowanie atestowanego zbiornika bezodpływowego na ścieki – w przypadku zastosowania zbiornika, w momencie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, należy bezwarunkowo podłączyć obiekt do sieci;
d. kanalizacja deszczowa: powierzchniowy spływ wód opadowych;
e. gaz: nie przewiduje się;
f. zaopatrzenie w ciepło: indywidualny system zaopatrzenia w ciepło z wyłączeniem paliw wysokoemisyjnych; 
g. odpady stale: gromadzenie odpadów stałych w typowych pojemnikach umożliwiających segregację, z wywozem przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na składowisko odpadów.” ... 

Media:

 • Prąd: brak; 
 • Woda: w pasie drogowym;
 • Kanalizacja: brak; 

Lokalizacja:

 • Węgorzewo: ok. 2,3km (do centrum ok 4km);
 • Giżycko: ok. 28km;
 • Jezioro Mamry (szlak WJM): ok 2,3km w linii prostej;
 • Sąsiedztwo: pół, łąk i domów mieszkalnych;
 • Najbliższe zabudowania są ok 150m w linii prostej;Stan Prawny:

 • Własność gruntu: tak;
 • Księga Wieczysta: tak;

Atrakcje okolicy:

 • Jezioro Mamry: powierzchnia 2504,4 ha; maksymalna głębokość 43,8 m; średnia głębokość 11,7m;
 • W Węgorzewie najcenniejszym zabytkiem jest późnogotycki kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła z początku XVII wieku, niegdyś ewangelicki, a od 1945 roku katolicki;
 • Ciekawostką hydrotechniczną gminy Węgorzewo jest dwudziesto dwu kilometrowy odcinek Kanału Mazurskiego, którego zadaniem miało być m.in. połączenie okolicznych jezior z Bałtykiem;
 • Twierdza Boyen:  jest przykładem pruskiej budowy fortyfikacyjnej. Znajduje się ona na zachód od Giżycka, na przesmyku pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno;
 • W Mamerkach znajdują się rozrzucone w lesie, między torami kolejowymi a brzegiem jez. Przystań, zabudowania kwatery naczelnego dowództwa i sztabu generalnego niemieckich wojsk lądowych z czasów II wojny światowej; Piramida w Rapie:  Grobowiec rodziny Farenheit. Znajduje się w miejscowości Rapa niedaleko Bań Mazurskich, tuż przy granicy z Rosją (obwód kaliningradzki);
 • Stańczyki:  potężne wiadukty nieczynnej linii kolejowej Gołdap - Żytkiejmy (31km). Mosty w Stańczykach są najwyższymi na linii i jednymi z najwyższych w Polsce. Długość - 200m i wysokość 36m;

Cena: 55.000zl za każdą działkę


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN