NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana 0,51ha

gmina Wydminy

 • Działka budowlana o powierzchni 0,51ha;
 • Kształt działki: prostokąt;
 • Wymiary działki: ok. 34 m x 150 m;
 • Ukształtowanie terenu: teren równy, z lekkim wyniesienie na środku;
 • Na działce znajduje się wykop pod fundamenty domu;
 • Działka położona jest na uboczu wsi, wśród pól i łąk.
 • Nieruchomość zlokalizowana jest pomiędzy dwoma jeziorami: Gawlik Wielki i Szóstak;
Na działkę w marcu 2008 roku wydano decyzje o warunkach zabudowy, przeznaczając nieruchomość pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem. 
Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowa.


Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenu:

 • Nieprzekraczalna linia zabudowy:
  • ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy min. 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm)); odległości od granic sąsiednich działek regulują przepisy Prawa budowlanego;

Gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy:

 • projektowany budynek mieszkalny wraz z garażem:
  • parterowy wraz z poddaszem użytkowym, parter niski do 0,70m nad poziomem terenu, wysokość od poziomu terenu do kalenicy do 9m;
 • geometrii dachu/układ połaci dachowych, wysokość kalenicy, kąt nachylenia:
  • kształt dachu zasadniczej bryły budynku dwuspadowy równopołaciowy lub wielopołaciowy, kąt nachylenia połaci budynku mieszkalnego w granicach od 30st., do 50st., garażu do 45st.
 • pokrycie dachu: dachówka lub materiał ją imitujący w kolorze ceglasto-czerwonym.

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

 • zaopatrzenie w wodę: z wodociągu gminnego na warunkach Zarządcy drogi;
 • zaopatrzenie w energię elektryczną: na warunkach określonych przez ZEB Dystrybucja Sp. z o.o., w Białymstoku, Zakład Sieci Ełk;
 • sposób ogrzewania budynków mieszkalnych: źródło własne. Zaleca się stosowanie ekologicznych materiałów opałowych;
 • odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe w obrębie własnej działki;
 • odprowadzenie ścieków bytowych: do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 lub kanalizacji sanitarnej na warunkach Zarządcy sieci;
 • wywóz i gromadzenie nieczystości stałych: czasowe gromadzenie w szczelnych pojemnikach i wywóz na wysypisko śmieci, zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. nr 236 poz. 628 ze zm.);
 • dostęp do drogi publicznej: projektowanym zjazdem na warunkach Zarządcy drogi;

 • Uzbrojenie:

  • Prąd: doprowadzony do działki;
  • Wodociąg: doprowadzony do działki;
  • Kanalizacja: brak;
  • Najbliższe zabudowania w odległości ok 100m;
  • Dojazd drogą gruntową gminną;

  Stan prawny:

  • Własność: tak;
  • Założona Księga Wieczysta;

  Lokalizacja:

  • Działka przylega do drogi gminnej gruntowej;
  • Odległość od drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej ok. 800m;
  • Po drugiej stronie drogi zlokalizowane jest siedlisko;
  • Sąsiedztwo nieruchomości: łąki, pola w uprawie rolnej, siedlisko;
  • W linii prostej do jeziora Gawlik Wielki jest ok 1000m; We wsi zlokalizowana jest działka, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (z dnia 28 lutego 2002r) została przeznaczona pod usługi turystyczne obiektów związanych z obsługą plaży, kąpieliska, przystani wodnej;
  • W linii prostej do jeziora Szóstak jest ok. 2000m;
  • W linii prostej do lasu jest ok 400m;
  • ok. 30 km od Giżycka;
  • ok. 8 km od Wydmin;


  Jezioro Gawlik Wielki:

  • Jezioro położone około 20 km na wschód od Giżycka o typie sandaczowym;
  • Ma powierzchnię 416,23 ha, długość 2,8 km, średnią szerokość 1,5 km, średnią głębokość 6m; 
  • Jezioro ma kształt owalny, w części północnej jeziora znajduje się jeden większy półwysep; Powierzchnię jeziora urozmaica 10 wysepek;
  • Brzegi są na przemian płaskie i pagórkowate, częściowo zadrzewione;
  • Bardzo dobry dostęp z brzegów do jeziora pozwala na korzystanie z kąpieli wodnych oraz ze sprzętu pływającego;

  Jezioro Szóstak:

  • Drugie pod względem wielkości jezioro w Gminie Stare Juchy. Maksymalna długość jeziora to
  • 6500 m, szerokość 1300 m. Znajduje się na nim kilka wysp, największa o powierzchni 10,6 ha.
  • Jezioro o powierzchni 490,05 ha, głębokości maks. 28,4 m, śr. 9,0 m.
  • Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy.
  • II klasa czystości w 1994 roku.
  • Dojście ze wszystkich stron dobre
  • Linia brzegowa jest silnie rozwinięta.
  • Ryby występujące w jeziorze: szczupak, sieja, węgorz, leszcz, okoń.

  Atrakcje okolicy:

  • Puszcza Borecka z ostoją żubrów. 
  • Twierdza Boyen w Giżycku: zbudowana w latach 1844-1856. Zachowało się jeszcze około 90 zabytkowych budynków i schronów. Zajmowała obszar ponad 100 ha, który otoczono murem kamienno ceglanym o długości ponad 2300 m; 
  • Grądzkie: murowany wiatrak holenderski z końca XIX w. 
  • Orłowo: kościół ewangelicki, murowany, zbudowany w połowie XIX w. w stylu neogotyckim, z wieżą o wysokości 21,5 m. Organy i dzwony kościelne z 1858r. Obecnie cerkiew prawosławna p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela; 
  • WYCIĄG NARCIARSKI - OKRĄGŁE ok.10km 
  • POLE GOLFOWE - Talki ok. 9km 
  • MIKOŁAJKI - Wioska żeglarska 
  • STAŃCZYKI - Zabytkowe mosty 
  • TRASY ROWEROWE 
  • Liczne pensjonaty w okolicy; 
   • oraz inne www.atrakcje.mazury.info.pl

  CENA: 45.000zł 


  Kontakt:

  Mazurskie Biuro Nieruchomości
  licencjonowani pośrednicy
  Sobolewski & Pstrak
  Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
  11-500 Giżycko
  ul. Dąbrowskiego13
  tel./fax. 87 - 428 19 38
  www.mbn.mazury.pl 
  mbn@mbn.mazury.pl

  Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.


  powrót do strony biura MBN