CZARTER ŁODZI MOTOROWYCH


ŁÓDŹ MOTOROWA 

ONEDIN 650

YAMAHA 9,9KM

Możliwość wypożyczenia łodzi na godziny cena do uzgodnienia

ONEDIN 650
ONEDIN 650

DANE TECHNICZNE

 • Silnik zaburtowy Yamaha - 9,9KM
 • Długość 650cm
 • Szerokość 230cm
 • Zanurzenie 35cm
 • Ilość osób - maksymalnie 5, w kabinie miejsce dla 4 osób

WAŻNE INFORMACJE:

 • Port macierzysty COS Giżycko (Zatoka Tracz jeziora Kisajno)
 • Wymagane uprawnienia - nie wymaga uprawień

WYPOSAŻENIE:

 • BIMINI ( ochrona od deszczu i słońca )
 • radio
 • kuchenka gazowa
 • telewizor
 • instalacja wody użytkowej(zbiornik o poj. 100 l.)
 • gniazda ładowania tel. kom
 • zlewozmywak z pompką nożną
 • wyposażony kambuz
 • środki ratunkowe

CENY:

 • 29.04-07.05 - 250 zł/d
 • 08.05-11.06 - 230 zł/d
 • 12.06-18.06 - 250 zł/d
 • 19.06-20.08 - 250 zł/d
 • 21.08-24.09 - 180 zł/d
 • Podane ceny dotyczą czarterów co najmniej tygodniowych

W cenie czarteru

 • nabita butla gazowa
 • naładowany akumulator
 • jacht jest wysprzątany i sprawny technicznie
 • cumowanie w porcie macierzystym gratis
 • łódź posiada ubezpieczenie Jacht CASCO, OC, NNW, silnik ubezpieczony od kradzieży, ubezpieczenie rzeczy osobistych załogi.

Rabaty

 • Stały klient: 5%
 • Min. tygodzień czarteru: 10%
 • Wczesna rezerwacja i wpłata zaliczki do 31 marca: 5% (nie dotyczy weekendu majowego i Bożego Ciała)
 • Studenci: 5% (maj i wrzesień)
 • Nie należy łączyć rabatów

Dopłaty

 • UWAGA: Wszelkie, dopłaty należy zapłacić w dniu odbioru/zdania jachtu w porcie.
 • 500 zł. - kaucja
 • 70 zł - sprzątanie jachtu
 • 250 zł - zdanie jachtu w innym miejscu niż port macierzysty
 • Paliwa nie ma w cenie

PROCEDURA REZERWACJI

 1. Termin czarteru należy uzgodnić telefonicznie lub poprzez e-mail.
 2. Należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości czarteru w terminie 7 dni od podpisania umowy czarteru. Pozostała kwota za czarter płatna gotówką przed odbiorem jachtu.
 3. Rezerwacja zostanie potwierdzona.
 4. Kaucja na pokrycie ewentualnych strat wynosi 500zł i jest płatna przy odbiorze jachtu, a rozliczana po jego zdaniu.
 5. Dokumenty wymagane do wynajmu to:  dowód osobisty
 6. Odbiór jachtu od 14:00 w dniu przyjazdu (inne godziny do uzgodnienia).
 7. Zdanie jachtu do 10:00 w dniu odjazdu(inne godziny do uzgodnienia).

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Jacht  przeznaczony jest wyłącznie do celów turystycznych w obszarze szlaków żeglownych na terenie Wielkich Jezior Mazurskich.
 2. Jacht zostanie wydany w stanie kompletnym, zdolnym do żeglugi i nie będzie posiadał wad fizycznych.
 3. Wydanie i zwrot Jachtu nastąpi po jego oględzinach na podstawie Protokołu  zdawczo- odbiorczego Jachtu, który powinien zostać podpisany przez upoważnionych  przedstawicieli Stron Umowy Najmu Jachtu.
 4. Jacht powinien zostać zwrócony przez Najemcę czysty i wysprzątany, przy czym Najemca może zlecić wykonanie tych czynności za opłatą.
 5. Nie odpowiadamy za nie wydanie Jachtu w uzgodnionym terminie w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających jego wydanie.
 6. Rezerwacja jachtu jest wiążąca po wpłacie zaliczki
 7. Najemca zapłaci karę umowną za opóźnienie w zwrocie Jachtu w wysokości 100% średniego jednodniowego czynszu najmu (czynsz najmu/ilośc dni trwania umowy) za każdy dzień opóźnienia.

 Warunki używania jachtu i odpowiedzialność

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność za Jacht od chwili jego wydania do chwili jego zwrotu. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechanie własne jak i osób, którym Jacht powierza.
 2. Jacht będzie posiadał ubezpieczenie w zakresie OC Kierownika Jachtu, NW załogi, Jacht   CASCO i rzeczy załogi, przy czym Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody w zakresie w jakim jacht nie jest objęty ubezpieczeniem, jak również w sytuacjach, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączna (np. spowodowanie szkody w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, bez posiadania wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia łodzi żaglowych, niedopełnienia obowiązków wynikających z umowy).
 3. Wszelkie usterki, kolizje , wypadki i inne zdarzenia w których powstaje szkoda na mieniu lub osobie, Najemca powinien niezwłocznie zgłosić właścicielowi łodzi na podany wcześniej numer telefonu oraz sporządzić szczegółowy protokół wypadku. Powyższe nie wyłącza obowiązku zawiadomienia przez Najemcę odpowiednich służb i instytucji.
 4. W przypadku utraty lub uszkodzenia wyposażenia lub elementów Jachtu, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości określonej w cenniku Wynajmującego. W przypadku gdyby element wyposażenia nie był objęty cennikiem, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości wartości odtworzenia ustalonej przez Wynajmującego. Należności określone w dwóch zdaniach poprzedzających są wymagalne w dniu zwrotu Jachtu.
 5. Jacht powinien być użytkowany w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, dobrej praktyki żeglarskiej i dobrych obyczajów.
 6. Drobne naprawy związane ze zwykłym użytkowaniem Jachtu obciążają Najemcę, przy czym nie mogą powodować uszkodzenia Jachtu.

KONTAKT:

tel. 600 380 345
tel. 661 173 868

WIR SPRECHEN DEUTSCH

Hausboot zu vermiten ohne Führerschein

 • Das typische Hausboot verbindet komfort und  Tradition
 • Ein komplettes inventar :Geschirr für das gesamte Crew.,Besen,Eimer,Putzlappen
 • Ein Sicherheitausstattung : Schwimmwesten,Rettungsring,leinen
 • In Komfort und Ausstattung: Eine Voll ausgestattete Küche,ein Steuerstand,ein Essbereich,eine
 • Radio,Fernsehen.
 • 4 Personen können schlafen.

Alles Gute. Gute Reise.
Rufs Du an. Deutsche Handy : 0049 1798921949


powrót do strony głównej