Absolutnie Wszystko o Mazurach >> mazury.info.pl <<

STRONA GŁÓWNA
 • mazury.info.pl

 • POCHYLNIE NA KANALE ELBLˇSKIM

  20 wrze¶nia 2009r

  Kanał Elbl±ski (niem. Oberländischer Kanal, do 1945 Kanał Oberlandzki) to najdłuższy kanał żeglowny w Polsce. Jego długo¶ć wynosi 83,3km, z czego 43,82 km to kanał sztuczny, a 39,48 km - jeziora. Całkowita długo¶ć kanału z odgałęzieniami wynosi 144,3 km. Przy budowie Kanału Elbl±skiego wykorzystano jeziora leż±ce na różnych wysoko¶ciach między Ostród± i Zalewem Wi¶lanym. Różnica poziomów sięga 100m. Unikatem na skalę europejsk± jest 5 pochylni, którymi zast±piono ¶luzy. Statek wpływa na specjaln± platformę, a następnie po szynach przetacza się na drug± stronę wzniesienia. Projektantem i realizatorem Kanału był Georg Jacob Steenke, który przyj±ł zlecenie Fryderyka II, pragn±cego poł±czyć szlakiem żeglownym Prusy Wschodnie z Bałtykiem. Podczas robót hydrotechnicznych wyrównywano poziomy wód w zbiornikach na trasie kanału. Obniżono poziomy luster wody do poziomu Jezioraka (99,5 m n.p.m.). Takie działania były przyczyn± obniżenia poziomu wód kilku jezior nawet o ponad pięć metrów
  Kanał Elbl±ski
  Pochylnia Jelenie
  Kanał Elbl±ski
  Statek pasażerski 'na dole' pochylni Jelenie
  Kanał Elbl±ski
  Kanał Elbl±ski
  Pochylnia Całuny - platformy poruszaj±ce się na linach napędzane s± sił± wody (turbina wodna Francisa). Na pozostałych pochylniach znajduj± się koła wodne.
  Kanał Elbl±ski
  'Siłownię' zbudowano na prawym brzegu za grobl± kanału.
  Kanał Elbl±ski
  Kanał Elbl±ski
  Kanał Elbl±ski
  Pochylnia Całuny jest inna od pozostałych m.in. dlatego, że kanał w tym miejscu nie jest prosty (skręca). Lustro wody w kanale znajduje się na poziomie dachu 'siłowni'.
  Kanał Elbl±ski
  Kanał skręca.
  Kanał Elbl±ski
  Kanał Elbl±ski
  Kanał Elbl±ski
  Za wzniesieniem - dalszy odcinek kanału.
  Kanał Elbl±ski
  Kanał Elbl±ski
  Platforma transportowa w oczekiwaniu na statek.
  Kanał Elbl±ski
  Kanał Elbl±ski
  Statek pasażerski wpływa nad platformę.
  Kanał Elbl±ski
  Cumowanie do platformy.
  Kanał Elbl±ski
  Dwie platformy stanowi±ce także przeciwwagę poruszaj± się na jednej linie w górę i w dół wahadłowo.
  Kanał Elbl±ski
  Kanał Elbl±ski
  Kanał Elbl±ski
  Koła zapewniaj±ce 'powrót liny napędowej' drug± stron± kanału.
  Kanał Elbl±ski
  Statek zanurza się w wodzie.
  Kanał Elbl±ski
  Oddanie cum.
  Kanał Elbl±ski
  Statek o własnych siłach rusza w dalsz± drogę.
  Kanał Elbl±ski
  Kanał Elbl±ski
  Widok platformy.
  Kanał Elbl±ski
  Cennik za '¶luzowanie' na pochylni.
  Kanał Elbl±ski
  'Czę¶ci zapasowe'

  Kanał Elbl±ski

  Podyskutuj na forum mazury.info.pl


  MAZURY.INFO.PL - KONTAKT

  (C) 2009 Copyright by mazury.info.pl